Letní fyzioterapie u stážistů

FYZIOklinika poskytuje v průběhu letních měsíců odborné souvislé praxe studentům fyzioterapie z lékařských a tělovýchovných fakult. Zpravidla se jedná o studenty magisterských programů, tedy fyzioterapeuty s již dosaženým Bc. vzděláním, prokázanou znalostí anatomie a funkčních souvislostí pohybového aparátu.

Hledáte-li cenově dostupnou a kvalitní fyzioterapii, rezervujte si naše stážisty.

Výhody terapie u studentů

fyzioterapie
  • Stážista se Vám bude věnovat 60 minut, což je 2-3x déle, než je to možné ve státním sektoru.
  • Před započetím praxe jsou stážisté odborně vyškoleni pro aplikaci rázových vln - Radiální a Fokusovaná.
  • V případě, že docházíte na aplikaci rázové vlny, hradíte pouze tuto fyzikální terapii, manuální část terapie je zdarma - viz ceník.
  • Vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Iva Bílková, Cert.MDT ručí za bezpečný průběh terapie.

Rozsah služeb zahrnutých v ceně

Rozsah služeb je stejný jako u našich klasických terapií:

 Ceny: 

Jednorázová návštěva (60 minut) Fyzioterapeut FYZIOkliniky Stážista s Bc.titulem Stážista bez Bc.titulu
Individuální fyzioterapie 900 Kč 450 Kč zdarma
Fyzioterapie All Inclusive 1600 Kč 600 Kč 600 Kč
Fokus All Inclusive 2200 Kč 1600 Kč 1600 Kč
Masáž 900 Kč 450 Kč 450 Kč

 

Podmínky terapie u studentů:

  • Na terapii ke studentům lze docházet v období od 2.7.do 14.9.2018.
  • Máte-li požadavek na dosažené vzdělání terapeuta, informujte se na telefonním čísle 606 404 804, kdy je možné terapii absolvovat

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.