Vyberte si návod na cvičení

Cviky pro stabilizaci lokte s pomůckou

Zde naleznete návody na cvičení pro stabilizaci lokte s propriomedem.

Cviky pro posílení a stabilizaci lokte

Chceme-li sportovat či cvičit a při tom optimálně zatěžovat pohybový systém, je důležité, aby naše klouby byly pokud možno v celém průběhu pohybu (jak v dynamice, tak při statické činnosti) v optimálním postavení. Toho lze docílit jen za předpokladu, že kloub je centrovaný. To znamená, že síly působící na kloubní plochy jsou na ně rovnoměrně rozloženy. V tom případě je pak kloubní pouzdro minimálně napjato a vazy kloubů jsou uvolněny. Z biomechanického hlediska tak na kloub působí ideální statické zatížení.
RV banner
chcete se léčit zdarma