Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Srovnání principů Rázové vlny

Obecně se jednotlivé typy rázové vlny liší nejen způsobem vzniku “rázu” a fyzikálními vlastnostmi, ale také z hlediska rozsahu používaných standardních parametrů a hloubkou průniku tkání. Doporučí-li lékař v rámci rehabilitace obecně “rázovou vlnu”, vyvstává otázka, který konkrétní typ rázové vlny je vhodný. Velmi často dochází k záměně nebo přehlížení rozdílu mezi Fokusovanou a Radiální rázovou vlnou. Obvyklým “laickým” vysvětlením je, že v prvním případě se jedná o silnější, ve druhém o slabší typ rázové vlny. Pokud se však rozhodujete, který typ si vybrat k léčbě Vašich potíží, toto vysvětlení Vám stačit nebude.

Obecně se jednotlivé typy rázové vlny liší nejen způsobem vzniku “rázu” a fyzikálními vlastnostmi, ale také z hlediska rozsahu používaných standardních parametrů a hloubkou průniku tkání. Doporučí-li lékař v rámci rehabilitace obecně “rázovou vlnu”, vyvstává otázka, který konkrétní typ rázové vlny je vhodný. Velmi často dochází k záměně nebo přehlížení rozdílu mezi Fokusovanou a Radiální rázovou vlnou. Obvyklým “laickým” vysvětlením je, že v prvním případě se jedná o silnější, ve druhém o slabší typ rázové vlny. Pokud se však rozhodujete, který typ si vybrat k léčbě Vašich potíží, toto vysvětlení Vám stačit nebude.

Radiální rázová vlna

Nejčastěji bývá zaměňována Radiální rázová vlna za Fokusovanou, nicméně tyto dva typy zdaleka nejsou identické. Z fyzikálního hlediska by byl přesnější termín Radiální tlaková vlna, avšak pro tyto účely vysvětlení rozdílu ji nazývejme známějším a užívanějším označením.

Radiální rázová vlna má průběh paprsku energie rozbíhavý a proto se hodí na léčbu povrchových partií těla, kde je ještě energie hodně koncentrovaná. Terapeut necílí do jednoho úzce ohraničeného místa, ale aplikuje rázy na větší plochu. Hlavním efektem radiální rázové vlny je plošné uvolnění měkkých tkání. Typicky má smysl aplikovat tento typ vlny např. k ošetření zatuhlých tkání v oblasti šíje, hrudní páteře a beder, před tím než provede terapeut mobilizaci páteře a periferních kloubů do fyziologické polohy. Díky hloubkovému uvolnění měkkých tkání se jedná o typ rázové vlny, která má svůj hlavní přínos v léčbě bolestí zad nebo jako pomocná terapie, kdy ji aplikujeme na tkáně, které mají funkční souvislost s lokalizovaným problémem.

Fokusovaná rázová vlna

Fokus znamená “zaměřit se nebo cílit”. Tento typ rázové vlny soustředí veškerou svou energii do oblasti, jejíž velikost si můžete představit jako prostor, do kterého se vejde nejmenší článek malíčku na Vaší ruce a největší efektivitu má v hloubce 6-12 cm pod povrchem kůže (Pozn: pokud se použije speciální nástavec, tak se ohnisko působení energie přesune na povrch těla). Svůj význam má v léčbě zdravotních problémů, které se nacházejí hlouběji ve tkáních nebo mají přesně ohraničenou lokalitu - typicky např. u patní ostruhy, tenisového lokte, nebo třeba natrženého úponu svalu. Zpravidla přímo tam, kde Vás to nejvíce bolí. Tento typ rázové vlny lze bezpečně aplikovat do ohnisek zánětů z přetížených tkání, do tkání, které jsou mechanicky poškozené (natržené, zlomené, zhmožděné atd.) nebo přímo do kostí a kloubů (osteoporóza, osteoartróza, chronické bolesti ramene, zlomeniny, a

 další). Fokusovaná rázová vlna má v každém pulzu 1000 x vyšší okamžitý výkon, a doba trvání jejího pulzu je stokrát kratší než u Radiální rázové vlny. Cílem terapie je analgetický, protizánětlivý efekt, zpomalení degenerativních procesů tkání a urychlení metabolických procesů, zodpovědných za opravu poškozené tkáně. 

Proč kombinujeme oba dva typy?

U mnoha pohybových problémů hrají svou roli svalové dysbalance, které způsobí, že některé svalové skupiny pracují na úkor jiných. V místě největšího přetížení se tkáň brání tím, že ukládá kalciové částice a z původně měkké tkáně se postupně stává kost. Jedná se o obranný mechanismus, který má bránit dalšímu přetížení. Kolem tohoto místa vzniká typicky neinfekční zánět, který intenzivně bolí a dříve nebo později Vás přinutí zabývat se otázkou proč. Typicky se jedná např. o patní ostruhy, tenisové lokty, vbočené palce, skokanská kolena a další diagnózy. Cílem terapie není, jak bývá velmi často mylně předpokládáno, bezzbytkové rozdrcení vzniklého kalciového útvaru, ale především uvolnění měkkých tkání a eliminace bolestivého zánětu jeho vyléčením, který znesnadňuje terapii samotné příčiny. V takových případech aplikujeme Fokusovanou rázovou vlnu přímo do místa kalcifikátu a Radiální rázovou vlnou uvolňujeme tkáně, které mají s tímto místem funkční souvislost. Jinými slovy Radiální rázovou vlnou “neaplikujeme” v tomto případě přímo do kosti, ale použijeme ji k plošnému uvolnění lýtkového svalu.

Tento postup se nám z dlouholetých zkušenosti jeví, jako nejúčinnější, a proto u nás při léčbě, používáme oba dva typy, nicméně Radiální rázovou vlnu při použití s dohromady s Fokusovanou neúčtujeme. Na závěr terapie aplikujeme ještě hloubkovou vibrační koncovku V-Actor, která podpoří uvolnění měkkých tkání a takto ošetřené místo zatapujeme funkčním kineziotapem, čímž svalům odlehčujeme a tím prodlužujeme efekt terapie i poté, co klient opustí ordinaci.

Planární rázová vlna

Jedná se o nejmladší typ rázové vlny u nás, která je vlastně variantou výše zmíněné Fokusované. V odborné literatuře bývá označována také jako “rozostřená”, což souvisí se způsobem šíření energie ve tkáních. Aplikátor má uvnitř jinou geometrii a energie se v tkáni “nesbíhá” fokusovaně do jednoho malého prostoru, ale prochází do tkáně plošně. Díky jiné geometrii aplikátoru a díky kratší “trase” kterou musí tato rázová vlna urazit v těle je také množství generované energie působící na povrchovou tkáň znatelně vyšší.

Rázy o vysoké intenzitě jsou cíleny jen několik centimetrů pod kožní povrch, kde mají podobně jako Fokusovaná rázová vlna účinek na urychlení opravy poškozené tkáně, analgetický, protizánětlivý efekt a podporují vznik nových drobných krevních kapilár. Díky tomuto efektu se Planární rázová vlna využívá např. v urologii, při léčbě cévních příčin poruchy erektilní dysfunkce nebo pro urychlení hojení akutních i chronických ran a popálenin, v rehabilitaci má své opodstatnění tam, kde je třeba cílit velké množství energie, těsně pod kožní povrch, typicky např. při léčbě zánětu lícního nervu. 

Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že existují v podstatě tři druhy rázových vln: Radiální, Fokusovaná a Planární. Radiální rázová vlna je generována jiným způsobem, než zbývající dvě. Rozdíl mezi jednotlivými typy je ale především v oblasti jejich působení. Fokusovaná rázová vlna působí ze všech zmíněných v největší hloubce (6-12 cm) a cílí do úzce ohraničeného prostoru (cca. 2 kubické cm). Planární rázová vlna je generována podobně jako Fokusovaná, nicméně maximální možná energie je rozostřena v hloubce cca. do 3 - 5 cm pod kožním povrchem. Radiální rázová vlna generuje rázy mechanického charakteru, které jsou plošně šířeny na povrch měkkých tkání. Podstatu tohoto principu lze připodobnit k “ultra účinné” paličce na klepání masa. Díky rozdílnému působení jsou různé typy rázových vln vhodné k řešení specifických zdravotních problémů. Pokud Vás zajímá fyzikální podstata terapie rázovou vlnou, klikněte ZDE. V případě, že si nejste jisti, která rázová vlna je nejvhodnější, rádi Vám poradíme. 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha