Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Mýty a fakta o Rázové vlně

Čeští zdravotní odborníci k získávání nových informací na poli vědy někdy používají vlastní logické uvažování a píli při hledání v zahraničních publikacích. Mnohem častěji ovšem ve snaze poučit sami sebe, případně tyto získané informace předat svým pacientům, využívají možnost hledat patřičné texty na českém portálu.
 

Terapie rázovou vlnou je v České republice poměrně mladou variantou v moderní léčbě pohybového aparátu.

Čeští zdravotní odborníci k získávání nových informací na poli vědy někdy používají vlastní logické uvažování a píli při hledání v zahraničních publikacích. Mnohem častěji ovšem ve snaze poučit sami sebe, případně tyto získané informace předat svým pacientům, využívají možnost hledat patřičné texty na českém portálu. Na českých stránkách vyhledává i laická veřejnost ve snaze získat co nejvíce informací týkajících se léčby jejich zdravotního problému. Všem takto snaživým klientům velice děkujeme, podporujete svými dotazy kvalitu vzdělání zdravotnického personálu a tím zvyšujete kvalitu zdravotnické péče.

Na druhou stranu, zde je právě „kámen úrazu“. Na českých webech bývají informace fakticky/vědecky správné. Najdou se ale i takové, které někdo někdy na web nepsal bez plné vědomosti o dané problematice a další český „šikula“ tyto, ne zcela pravdivé informace, „upravil“, nezkontroloval jejich faktický obsah a přidal i na další stránky. Takto se v naší společnosti rozšířily mýty týkající se účinku akustické vlny na lidský organismus plné informací, které byly „lidovou slovesností“ přetvořeny, překrouceny či dokonce zcela vymyšleny. A protože se stejné informace dočítáme z různých stran, vnímáme je jako pravdu.

Rádi bychom Vám v následujícíh bodech pomohli utvořit si vlastní názor na účinnost, škodlivost nebo efektivitu léčby pomocí rázové vlny. Tento text je postupně rozšiřován, tak jak se setkáváme s dalšími tvrzeními.

ESWT je lepší než rázová vlna

Omyl: přístroj produkující ESWT je lepší, než přístroj pro rázovou vlnu

Vysvětlení: ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy – znamená v překladu léčba rázovou vlnou vznikající mimo tělo. Přístroj nesoucí zkratku ESWT je tedy přístrojem pro produkci rázových vln.

Rázová vlna ničí tkáň, která se pak zahojí

Omyl: Princip účinku rázové vlny působí destrukci měkkých tkání, které se pak přirozenou (fyziologicky řízenou) regenerací zhojí.

Vysvětlení: Pro účinky ortopedie a fyzioterapie se používá intenzita, tlak i frekvence rázových vln, která nezpůsobí poškození měkkých tkání. Nedochází tedy k potrhání vazů, šlach, svalů, chrupavky ani destrukci kostí. Je vhodná, tedy za dodržení určitých podmínek, i pro rychlejší regeneraci pooperačních stavů měkkých tkání.

Pozn.: Obecně dokáže rázová s dostatečně vysokou energií destruovat jakýkoli materiál (např. při explozi bomby).

Fokusovaná a radiální rázová vlna účinkují stejně

Omyl: Není rozdíl v účincích mezi fokusovanou a radiální rázovou vlnou

Vysvětlení: Fokusovaná znamená soustředěná. Paprsek energie je koncentrovaný do hloubky tkáně na 1 cm krychlový, tudíž veškerá energie, kterou přístroj vygeneruje, je soustředěna na malou oblast uvnitř tkáně. Na povrchu (na kůži) je energie minimální. Obecně se říká, že je fokusovaná rázová vlna vhodnější pro ošetření tkáně v hloubce (4 - 12 cm, avšak vhodnými, výrobcem dodávanými, koncovkami lze tuto vzdálenost regulovat až k povrchu). Díky vysoce koncentrované energii pozorujeme v hlouběji uložených tkáních vyšší léčebný účinek než u radiální rázové vlny.
Radiální znamená rozbíhající se. Paprsek energie se rozbíhá do šířky a do hloubky, přičemž nejvyšší výkon je na povrchu tkáně a čím hlouběji vlna proniká, tím nižší je její energie. Vhodná je tedy pro ošetření kůže, podkoží a struktur do hloubky okolo 4 cm.

Radiální rázová vlna podporuje hojení kostí

Omyl: Radiální rázová vlna pomáhá v hojení kostí (paklouby, nehojící se zlomeniny apod.).

Vysvětlení: Radiální rázová vlna se na rozdíl od té fokusované rozbíhá a je v měkké tkáni rozptýlena. Jen málo studií zkoumalo účinky

 radiální rázové vlny v oblasti prohojování zlomených kostí, přesto se však setkáváme s tím, že se radiální vlna na podporu hojení kostí používá. Avšak impaktovaná studie italských lékařů pod vedením doktora Notarnicola prokázala, že radiální vlna není indikována k podpoře hojení kostí, jelikož na rozdíl od fokusované vlny příliš nepodporuje tvorbu kostních buněk (osteogenezi). Tedy ani na hojení pakloubů či komplexních bolestí kostí není radiální rázová vlna určena.
Zaručenou, studiemi potrzenou, metodou proto zůstává terapie fokusovanou rázovou vlnou, která skutečně stimuluje tvorbu a aktivitu buněk, které podporují růst a hojení kostí.

 

Rázová vlna a rozpouštění vápenaté usazeniny

Omyl: Lékař či fyzioterapeut Vám doporučí rázovou vlnu ve snaze rozbít a rozpustit kalcifikát (usazeninu vápenatých minerálů) ve tkáni, kam nepatří (např. patní ostruha, kalcifikace v oblasti ramenního kloubu).

Vysvětlení: Rázová vlna, respektive intenzita a energie běžně užívaná v léčbě pohybového aparátu, nerozbíjí ani nerozpouští kalcifikáty. Takováto rázová vlna léčí zánět v oblasti přetížené šlachy, fascie (povázky), atd. v místě bolesti a následně vytvořený kalcifikát. Může rozpustit ještě nefixované vápenaté krystalky, které se nachází v oblasti léčených měkkých tkání teprve krátkodobě (řádově týdny). Rázová vlna, která se užívá v pohybové medicíně, nemá energii pro rozbití tvrdé kosti. Pokud by tomu tak bylo, po aplikacích rázové vlny by se zvýšila lomivost kostí a každý z klientů by utrpěl zlomeninu kosti v oblasti, kde byla rázová vlna aplikována. Smyslem použití rázové vlny je naopak stimulace tvorby kosti po zlomeninách, regenerace a remodelace kostí.

Pozn.: Vyšší energie koncentrovaného paprsku tkáň rozbije; takto silné rázové vlny se užívají v operační chirurgii (žlučníkové a ledvinové kameny). K tomu jsou ale vyrobeny jiné přístroje, které fyzioterapeuti ani ortopedové ve svých praxích nemají. Tyto přístroje patří na operační sály.

Patní ostruha bolí

Omyl: Pravděpodobně jste slyšeli vysvětlení, že výrůstek kosti tlačí do měkkých tkání chodidla a tudíž cítíte bolest např. při chůzi.

Vysvětlení: Tvar zdravých kostí má každý jedinec trochu jiný, už z fyziologického pohledu by museli mít někteří lidé bolesti. Tvar patní kosti s výrůstkem je také u každého jedince v různých směrech rozdílný a každý člověk vnímá bolest jinak intenzivně. U patní ostruhy jde o vnímání bolesti fascie (tzv. plantární aponeurózy), která se upíná od prstů po patní kost. Zánět z přetížení (způsobený např. hmotností jedince, úrazem chodidla, neschopnosti správně relaxovat a regenerovat svaly) se projeví lehkým otokem a bolestí. Rázová vlna léčí právě tento zánět fascie (plantární fasciitida). Po úspěšné terapii obvykle vídáme přetrvávající výrůstek na RTG (rentgenu) či diagnostickém ultrazvuku, přestože bolesti již klienta netrápí.

Zánět plantární aponeurózy

Omyl: fascilitis (lat.), fascilitida (česká koncovka)

Vysvětlení: fasciitis, fasciitida – od slova fascie (povázka, vazivový obal svalu)

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha