Diagnostika sportovců

KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Přetěžování jednotlivých svalových skupin, které vzniká často v důsledku jednostranně zaměřeného pohybu, může mít za následek řadu sportovních zranění (např. potíže s menisky, přetržení Achillovy šlachy, poranění periferních kloubů nebo bolesti v rámci celého pohybového aparátu). Cílem komplexního kineziologického rozboru je definování možných rizik, vyplývajících ze stavu pohybového aparátu, a to s ohledem na vykonávanou pohybovou aktivitu. Na základě výsledků tohoto vyšetření navrhuje fyzioterapeut režimová opatření, která vedou ke snížení rizika sportovního úrazu a zároveň kompenzují již vzniklé potíže.

Obsahem vyšetření je:

 • aspekce (vyšetření celkového držení těla pohledem),
 • palpace (vyšetření měkkých tkání pohmatem), 
 • vyšetření základních pohybových vzorů
 • podologické vyšetření (vyšetření chodidel na podoskopu - podélná+ příčná klenba)
 • vyšetření mobility páteře a periferních kloubů
 • vyšetření stability hlubokého svalstva

Pro koho je vyšetření vhodné?

Komplexní kineziologický rozbor je vhodný pro každého, kdo se pravidelně věnuje pohybové aktivitě, tj. neorganizovaní rekreakční sportovci i výkonnostní sportovci, organizovaní ve sportovních klubech. Vyšetření dává podrobné informace o stavu pohybového aparátu, proto je velmi vhodným doplňujícím vyšetřením k zákonem povinnému Vyšetření zdravotní způsobilosti ke sportovní aktivitě. Vzhledem k rozdílnosti zákonem stanoveného obsahu jej však nenahrazuje.

Kdo vydává potvrzení?

Bc. nebo Mgr. fyzioterapie

Tento typ potvrzení VYDÁVÁME také u nás ve FYZIOklinice.

 Ceny

- DIAGNOSTIKA MLADÝCH SPORTOVCŮ: (FC Háje, Šeberov, Hostivař,.. )

 • 30 min – 427 až 500 Kč
 • 45 min – 580 až 690 Kč

PRO VÍCE INFORMACI
KLIKNĚTE ZDE

 

VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTOVNÍ AKTIVITĚ

Na nutnost pečovat preventivně o zdravotní stav sportovců pamatuje také zákon, a to prostřednictvím Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. a účinné od 1. 1. 2014.

Obsahem vyšetření zdravotní způsobilosti ke sportovní aktivitě je:

 • rodinná anamnéza
 • sportovní anamnéza 
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby
 • fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.
 • zjištění základní atropometrie
 • standardní EKG (klidové)
 • laboratorní a jiná specializovaná vyšetření (vyžaduje-li to zdravotní stav klienta nebo charakter sportovní aktivity). 

Pro koho je vyšetření nezbytné

Vyhláška č. 391/2013 Sb. nařizuje, aby každý organizovaný sportovec, tzv. “výkonostní sportovec” a “vrcholový sportovec”, absolvoval vstupní a periodickou zdravotní prohlídku, jejímž účelem je zjištění zdravotní způsobilosti k vykonávané sportovní aktivitě.

Kdo vydává potvrzení?

 • Poskytovatel lékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
 • Poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství

Tento typ potvrzení NEVYDÁVÁME u nás ve FYZIOklinice.

Jak se u nás léčit zdarma