Individuální vedení profesionálních sportovců

Naše zkušenosti se stále častěji prokazují i skutečností, že naši péči vyhledávají přímo také profesionální sportovci. Poskytujeme jim individuální vedení jako prevenci či řešení jejich stávajících zdravotních problémů týkajících se pohybového aparátu. Právě z toho důvodu, že jejich organismus je vystaven podstatatně vyšší zátěži než je tomu u nesportovních jedinců či tzv. rekreačních sportovců, vyžaduje jejich tělo o to větší péči. Silně namáhané svaly, vazy, šlachy a klouby vyžadují potřebnou regeneraci a případná preventivní opatření proti vzniku úrazů. Tuto potřebnou a efektivní péči jim poskytují právě naše služby ve FYZIOklinice. Nabízíme Vám služby klasické individuální fyzioterapie jako takové, různé typy masáží, lymfodrenáže jak manuální tak přístrojové, kineziotaping, ale především také aplikaci nejmodernější Rázové vlny - Radiální, ale především nejúčinnější Fokusované, jež je absolutní jedničkou v terapii pohybového aparátu.

Proto neváhejte a přijďte je i Vy k nám také vyzkoušet, uvidíte, že Vás nezklameme a budete odcházet spokojeni.
Těšíme se na Vás!
Vaše FYZIOklinika fyzioterapie

Ty sportovce, kteří souhlasili s prezentací, najdete v sekci Řekli o nás.

 Individuální vedení profesionálních sportovcůIndividuální vedení profesionálních sportovcůIndividuální vedení profesionálních sportovcůIndividuální vedení profesionálních sportovců

 

Pozn.: Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta a specifik diagnózy.
Před zahájením léčby vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut na základě svého odborného vzdělání (podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami) provede diagnostiku a rozhodne o vhodnosti zařazení fyzikální terapie do plánu léčby, k čemuž je z podstaty své odbornosti oprávněn. Pokud dojde mezi fyzioterapeutem a klientem k dohodě o využití této fyzikální léčby, vysvětlí fyzioterapeut doprovodná léčebná opatření tak, aby byla léčba co nejefektivnější.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Dárkové poukazy
Pomoc obětem nehody