TEP kolene - následná péče

Zde se dozvíte jak pokračovat v následné pooperační domácí péči. Lze cvičit vleže na zádech, na břiše, na zdravém boku, vsedě a ve stoji. Ke cvičení lze využit overball, gymball a popruh. Cvičit pravidelně min. 2x denně. Zpočátku méně opakování a po zvládnutí více opakování.

Pokračujeme ve stanovených cílech a zlepšujeme stav i celkovou kondici.

 • Od 6. týdne po operaci je možné řídit automobil.
 • Po 6 měsících je možné sportovat.

NÁVODY NA CVIČENÍ VLEŽE NA ZÁDECH

 1. pohyby kotníky
 2. izometrická kontrakce hýžďových svalů
 3. izometrická kontrakce přední strany stehenního svalu s overballem - lze využít 3 varianty natočení špičky
 4. izometrická kontrakce vnitřní strany stehen s overballem s pokrčenými dolními končetinami
 5. zvedání pánve od podložky s pokrčenými koleny
 6. zvedání pánve a páteře od podložky s dolními končetinami položenými lýtky nebo chodidly na gymballu
 7. zvedání pánve od podložky s overballem mezi koleny + propnutí operované dolní končetiny v kolenním kl. a udržení overballu
 8. krčení kolene sunutím chodidla po overballu
 9. krčení kolen k břichu s dolními končetinami odloženými patami na gymballu
 10. propínání operovaného kolene s dolními končetinami odloženými patami na gymballu a s overballem mezi koleny
 11. protažení zadní strany stehenních sv. a lýtkových sv. do přednožení s popruhem
 12. protažení vnitřní strany stehenního svalu do unožení s popruhem
Návody 1 - obrázek
Tento cvik je určený k nácviku koordinovaného pohybu těla a zvýšení pohyblivosti páteře, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody 2 - obrázek
Cvičení k protažení bedrokyčlostehenního svalu.
Návody 3 - obrázek
Tento cvik je určený k nácviku koordinovaného pohybu těla a zvýšení pohyblivosti páteře, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody 4 - obrázek
Cvik pro aktivní kontrolu a stabilizaci pánve a spodního břicha a posílení svalů hýždí a beder.
Návody 5 - obrázek
Cvičení je určené k plnohodnotnému návratu do běžných denních činností, zapojení těla do správných pohybových stereotypů a potlačení chybných pohybových reakcí.

NÁVODY NA CVIČENÍ VLEŽE NA BŘIŠE A NA ZDRAVÉM BOKU

 • opření o prsty u nohou a propnutí kolen
 • posílení zadní strany stehenních svalů zanožením operované dolní končetiny s propnutým kolenním kloubem
 • posílení hýžďových svalů zanožením operované dolní končetiny pokrčené v kolenním kloubu
 • unožování operované dolní končetiny do strany
 • protažení přední strany stehenního svalu přitažením paty k hýždi
Návody_2 1 - obrázek
Cvik na protažení přední strany stehenního svalu přitažením paty k hýždi.
Návody_2 2 - obrázek
Tento cvik důkladně protáhne zevní stranu stehna, hýždí a bérce.

NÁVODY NA CVIČENÍ VSEDĚ

 • izometrická kontrakce vnitřní strany stehenních svalů s overballem mezi koleny
 • propínání operované nohy v koleni s udržením overballu mezi koleny

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Články o zdraví
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody