TEP kolene - pooperační péče

Zde naleznete informace o pooperační péči v době hospitalizace - liší se podle zvyklostí pracoviště a dle stavu pacienta. Cvičení probíhá pod lékařským dohledem.

Cíle po operaci

 • zlepšit hybnost a sílu operované končetiny
 • upravit svalové dysbalance
 • naučit se izometrickou kontrakci
 • nacvičit stereotyp chůze o berlích
 • pečovat o jizvu
 • předcházet pooperačním komplikacím a dodržovat režimová opatření
 • udržet stávající hybnost a sílu zdravých končetin
 • udržet celkovou kondici
 • instruovat k pravidelnému domácímu cvičení

 

Pooperační péče v době hospitalizace

 • Prevence TEN (tromboembolické nemoci) - medikamentózní léčba, bandážování dolních končetin, polohování operované dolní končetiny, aktivní cvičení kotníky a prsty u nohou, vertikalizace do sedu a do stoje, dostatek tekutin.
 • Prevence dekubitů a kontraktur - polohování
 • Snižování otoku - aplikace chladu, elevace dolní končetiny, aplikace kinesio tapu - lymfatická korekce
 • Nácvik izometrické kontrakce předního stehenní svalu a hýžďových svalů.
 • Aktivní cvičení prstů, hlezenních kloubů, kyčelních kloubů.
 • Pasivní cvičení operovaného kolenního kloubu - lze využít motodlahy
 • Aktivní cvičení s dopomocí a aktivní cvičení kolenního kloubu do pokrčení a propnutí kolene. 
 • Vertikalizace do sedu a do stoje.
 • Nácvik chůze o 2 francouzských nebo podpažních berlích - Pro chůzi je důležité plné propnutí kolene. Zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (z počátku úplné odlehčení, od 6. týdne postupná zátěž a po 3- 6 měsících plná zátěž) 
  • třídobý typ chůze po rovině - nejprve obě berle, mezi berle položit operovanou dolní končetinu bez zatížení, přenést váhu do rukou a udělat krok zdravou dolní končetinou před operovanou.
  • chůze do schodů - nejprve nahoru krok zdravou dolní končetinou, pak se vzepřít o berle a vložit operovanou dolní končetinu ke zdravé a nakonec přidat berle.
  • chůze ze schodů- dát obě berle dolů, pak krok operovanou dolní končetinou bez zatížení mezi berle a nakonec přenést váhu do rukou a vzepřít se o berle a přisunout i zdravou dolní končetinu.
 • Režimová opatření - neklekat, nedělat dřep, vyvarovat se poskokům.
 • Péče o jizvu po vyndání stehů - sprchování, promazávání sádlem, tlaková masáž, masáž jizvy- „c“, „s“, míčkování, krytí před sluníčkem, aplikace kinesio tapu, fyzikální terapie - laser.
 • Zlepšování celkové kondice - kondiční cvičení, posilování zdravé dolní končetiny i horních končetin- důležité pro chůzi o berlích

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Články o zdraví
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody