Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Tereza Gertnerová

Pozitivní vztah k pohybu, ke sportu, mám již od útlého věku. Aktivnímu pohybu jsem se věnovala už od svých 6-ti let.  Nejvíce mě ovlivnil tanec, který mě naučil vnímat své tělo, vášeň k latinsko- americkým i standartním tancům.  Vztah k atletice, která byla další příležitostí věnovat se zcela odlišnému sportovnímu odvětví. K tomu chuť pomáhat lidem, aby lépe dokázali vnímat projevy svého těla správně.  To vše, a ještě více,  mě dovedlo až k branám fyzioterapie, k bakalářskému studiu na FTVS. Fyzioterapie má úzkou souvislost  s psychologií, což vnímám jako bonus a jednoznačně potvrzuje rčení "Ve zdravém těle, zdravý duch". Vím, že mé rozhodnutí studovat tento obor bylo správné, neboť se snažím o vytvoření rovnováhy, propojení  těchto dvou oblastí v harmonický celek. V rámci studia jsem absolvovala rozmanitou praxi v několika rehabilitačních centrech a v nemocničních zařízeních. 

Na závěr motto: Jen se zdravým tělem dokážeš dělat zázraky :-)

Vzdělání 

  • (2019- současnost) - Bakalářské studium: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Fyzioterapie

Praxe 

  • (2019)  rehabilitační ordinace Therapypoint
  • (2020)  Ústřední vojenská nemocnice
  • (2021)  Centrum léčby pohybového aparátu

Jazyky

  • Český jazyk - rodilá mluvčí
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk