Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Bc. Michaela Maxová DiS.

Své vzdělání jsem získala na Západočeské univerzitě v Plzni na Fakultě zdravotnických studií (titul Bc.) a Vyšší odborné zdravotnické škole v Praze (titul Dis.), obojí v oboru fyzioterapie.
Být fyzioterapeutkou byl už můj dětský sen, jelikož jsem se většinu života pohybovala v medicínském prostředí. Práce ve FYZIOklinice je pro mě radost od prvního dne, baví mě nalézat nové způsoby a propojení manuální terapie a modifikace klasického cvičení, aby Vám bylo ušito na míru. Pohyb považuji za důležitou součást života a snažím se motivovat své pacienty k pravidelnému pohybu. Mám ráda aktivní styl terapie, nejčastěji využívám prvky manuální medicíny, osteodynamiky, Spirální dynamiky, SMS systému, a kombinuji vše s pomůckami jako jsou bosu, flowin a TRX. Specializuji se již několik let na fyzioterapii u neurologických diagnóz a její propojení s psychosomatikou a čínskou medicínou. V neposlední řadě bych Vám ráda nabídla svou péči pomocí manuálních lymfodrenáží a jógové terapie – hormonální jóga.

Své vzdělání si i nadále prohlubuji a rozšiřuji. Ve své osobním životě jsem zapálenou čtenářkou, ráda se brouzdám bosky jarní trávou a věnuji se tvorbě (pečení dortů, šití termo-polštářků) která povznáší duši. Těším se na naší spolupráci.

Osvědčení

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělání

 • (2006 – 2009) Bakalářské studium fyzioterapie na FZS ZČU v Plzni. Bakalářské práce: Fyzioterapie u Cévní mozkové příhody, v akutním a subakutním stádiu, se zaměřením na Bobath koncept a metodu Proprioceptivní neuromuskulární facilitace.
 • (2003 – 2006) Vyšší odborné studium fyzioterapie na VOŠ 5. května v Praze. Závěrečná diplomová práce: Fyzioterapie u Cévní mozkové příhody.

 Praxe v oboru

 • (2018 – 2019) Rehafit, o.p.s. - Vedoucí fyzioterapeutka, lymfoterapeut . Centrum pro tělesně postižené: Dětská mozková obrna, Míšní léze, Roztroušená skleróza, Cévní mozková obrna aj., jógová terapie, baňkování.
 • (2017 – 2019) III.LFUK - vedoucí druhého ročníku, lektor, vědecký pracovník – výuka měkkých technik a mobilizací, specializované postupy u neurologických diagnóz, odborné metodiky.
 • (2014 – 2017) Centrum Paraple, o.p.s. - Vedoucí fyzioterapeutka, lymfoterapeut. Centrum se zaměřením na multidisciplinární péči o osoby s poškozením míchy.
 • (2011 – 2014) Centrum Paraple, o.p.s. - fyzioterapeutka, specialista na protetiku, ortotiku
 • (2009 – 2011) VFN Praha – fyzioterapeutka. Praxe na JIP gastroenterologická klinika
 • (2003 – 2009) Odborná praxe při škole (nemocnice a odborné kliniky v Praze a Plzni)

Odborné stáže

 • (6/2007 – 8/2007) OU Medical Hospital, USA – Physitherapy department - oddělení všeobecné rehabilitace
 • (12/2014) Sunnas Hospital Oslo, Norsko

Odborné kurzy

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (měkké a mobilizační techniky) – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Aplikace metody Roswity Brunkow – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Propriofoot Concept
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Flowin basic
 • Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam
 • Terapeutické využití KINESIOTAPU
 • Spiraldynamic Basic – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Spiraldynamic intermediate – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Bazální programy a podprogramy A,B,C (Metoda Čápové)
 • EMLA training certificate – Neinvazivní laserová terapie
 • Redcord medical neurac - zakončeno testovou formou.
 • Spirální stabilizace A,B,C,D (SM systém dle MUDr. Smíška)
 • Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Hormonální jóga – Dinah Rodrugues
 • Jógová terapie – Pozdrav měsíci
 • Kurz vyšetření spinálního pacienta – zakončeno testovou formou.
 • Terapie ramenního pletence
 • Osteodynamika A – zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • Kraniosakrální terapie 1
 • Terapie spastické paréz
 • Feldenkraisova metoda
 • Proprioceptivní nervosvalová facilitace
 • Sezení ve vozíku – analýza funkce

Přednášky a konference

VIII. Odborná konference a setkání spinálních jednotek – aktivní účast

 • Terapeutické využití metodiky dle Brunkow u pacientů s míšní lézí (spoluautor)
 • Dekubity, omezení ve fyzioterapii (autor)

Pomůcky pro pohyb spinálních pacientů – aktivní účast

 • Ortézování v Centrum Paraple,o.p.s. (autor)

Komprehensivní rehabilitace spinálních pacientů – aktivní účast

 • Zamyšlení se nad chůzí kvadruplegika (spoluautor)

Vinohradské odpoledne – FNKV Praha

 • Problematika neuropatických bolestí a možnosti jejich ovlivnění (autor)

ISCOS Annual Scientific Meeting, Vídeň – pasivní účast 2016

Jazyky

Český jazyk - rodilý mluvčí
Anglický jazyk