Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Aktivace svalů pro vzpřímené držení těla pomocí Therabandu

Cvičení pro aktivaci svalů podílejících se na vzpřímeném držení těla a zároveň uvolňujících ty, které jsou díky dlouhodobějšímu setrvávání v “ochablém” sedu přetíženy.
 

Cíle cvičení

 • korekce vadného držení těla
 • zlepšení protažitelnosti ohýbačů trupu
 • aktivace vzpřimovačů trupu a svalů provádějících napřímení trupu
 • aktivace zevních rotátorů ramenního kloubu
 • aktivace mezilopatkových svalů
 • aktivace hýžďových svalů
   

Nejčastější chyby

 • záklon trup
 • neudržení vzpřímeného držení (“kulatá” záda)
 • prohnutí v bederní oblasti
   

Jak často provádět

 • lze cvičit každý den, vhodné jako kompenzace při dlouhé práci předklonu nebo sezení a práce u PC
   

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit. Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.). Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Cvik pro zevní rotaci v ramenních kloubech, supinaci předloktí

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Posilovací guma pilates band - cvik na protažení přední strany předloktí

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Posilovací guma pilates band - posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

Články, které by vás mohly zajímat

Diagnostika a terapie funkčních poruch podle Aloise Bruggera

Cílem této fyzioterapeutické metody je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Více v článku.