Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Léčba prostaty/pánevního dna rázovou vlnou

Jedním z nejčastějších problémů urologického charakteru jsou chronické bolesti v oblasti pánevního dna. Možným způsobem léčby potíží spojených s chronickými bolestmi prostaty či pánevního dna je využití účinku fokusované rázové vlny.  

V rámci terapie můžete očekávat:

Popis choroby

Chronické bolesti v oblasti pánevního dna, označované také jako CPPS, jsou nejčastějším problémem urologického charakteru, týkajících se mnoha mužů do 50 let. Původ a příčina vzniku tohoto onemocnění nejsou doposud přesně zjištěny a popsány. Projev bolesti je lokalizován v oblasti urogenitálního systému a pánevního dna. Příznaky jsou v mnoha ohledech podobné samotnému zánětu prostaty, jen je rozdíl ve výsledcích vyšetření, které neprokazují žádným způsobem přítomnost infekčního onemocnění. Jde o to, že sperma, prostatický exprimát ani vzorek moči neobsahují bílé krvinky jakožto ukazatel infekce.
Odborník toto onemocnění diagnostikuje v případě, že pacient trpí bolestmi pánevního dna déle než 3 měsíce bez zjevných známek přítomnosti infekce. V mnoha případech jsou jedinci postiženi sexuální dysfunkcí v podobě poruchy erekce i libida. Popis bolestí a problémů spojených s touto chorobou se individuálně často liší. Pro nejlepší stanovení úrovně onemocnění respektive porovnání se používá NIH CPSI (chronic prostatitis symptom index). Ve zkratce se jedná o dotazník, který je zaměřen svými otázkami na charakter bolestí, urologických potíží a dopadu symptomů na kvalitu běžného života.
Obdobná problematika se vyskytuje i u opačného pohlaví, kde se mohou objevit bolesti vnitřních, ale i vnějších pohlavních orgánů.

Léčba

Příčin takové dysfunkce může být hned několik a pro opatření dostatečné péče je nutná spolupráce několika odborníků, mezi které patří urolog, internista, sexuolog, psycholog, fyzioterapeut a chirurg. Nejběžnějším (doporučeným) postupem při léčbě CPPS bývá použití α-blokátorů, antibiotik a antirevmatik. Dále lze využít doplňkových proceduru jako jsou trigger-point masáže, tradiční čínská medicína, akupunktura, rektální masáž, antidepresiva, steroidy a další. Bohužel u těchto postupů prozatím nebyla efektivita nijak prokázána.

Fokusovaná rázová vlna

Dalším možným alternativním způsobem léčby tohoto onemocnění je využití účinku fokusované rázové vlny (FSW). Během výzkumu použití FSW pro léčbu erektilní dysfunkce (1) i na odstranění dalších potíží spojených s chronickými bolestmi prostaty či pánevního dna (2) se ukázalo, že došlo k výraznému pozitivnímu ovlivnění symptomů, respektive bolestí, měřených podle srovnávací metodiky NIH CPSI (viz výše).
V závislosti na získané poznatky díky výzkumnému bádání, lze aplikování FSW ve spojitosti s erektilní dysfunkcí a problémy s prostatou, označit za moderní metodu pro řešení těchto potíží. FSW představuje účinnou doplňkovou terapii ke klasické léčbě bolestí pánevního dna. Fokusovaná rázová vlna jako taková bohužel CPPS neumí vyléčit v plné míře, ale pozitivně ovlivňuje symptomy a bolesti, čímž napomáhá ke zlepšení kvality pacientova života.

Výhody

  • Je bezbolestná, neinvazivní.
  • Nemá nežádoucí účinky ani nezpůsobuje systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravé tkáně.
  • Aplikace neomezuje v pracovní schopnosti ani zdravotní způsobilosti.
  • Není třeba dodržovat žádná zvláštní opatření po aplikaci.
  • Není třeba se vyvarovat fyzické námahy.
  • Účinná léčba také u Peyronieho choroby a při léčbě erektilní dysfunkce.

Nevýhody

  • Nevhodná léčba pro aktuálně onkologické pacienty.

Cena služby

Léčba prostaty

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 600 Kč 1 600 Kč
3 terapie 4 200 Kč 1 400 Kč 600 Kč

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Oksana Volovodyuk
Objednat
Objednat

Zdroj: Campbell JD, Trock BJ, Oppenheim AR, Anusionwu I, Gor RA, Burnett AL. Meta-analysis of randomized controlled trials that assess the efficacy of low-intensity shockwave therapy for the treatment of erectile dysfunction. Ther Adv Urol. 2019;11:1756287219838364. Published 2019 Mar 29. doi:10.1177/1756287219838364; Moayednia A, Haghdani S, Khosrawi S, Yousefi E, Vahdatpour B. Long-term effect of extracorporeal shock wave therapy on the treatment of chronic pelvic pain syndrome due to non bacterial prostatitis. J Res Med Sci. 2014;19(4):293–296.

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.

Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.