Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Regenerace a hojení

Z historického hlediska je hojení ran velmi významný zdravotní problém. Ne nadarmo se předchůdcům dnešních chirurgů říkalo „ranhojiči“. Zatímco v minulosti byl člověk ohrožen vznikem ran především při lovu nebo v boji, dnes existuje celá škála situací, které končí porušením kožní integrity. Například se jedná běžné odřeniny, popáleniny, poranění od nože v kuchyni nebo pořezání se při práci, skříplá kůže, sešitá rána po operaci,.... Poměrně významná je kategorie ran vznikajících chronicky v důsledku civilizačních onemocnění (diabetes, žilní ischemie).

Hojí-li se rána tzv. primárním způsobem, není nutné ji víceméně řešit, protože o jednoduchých poranění nebudeme za 7–10 dní prakticky vědět. Pokud se jedná o větší akutní poškození, nebo dochází při hojení ke komplikacím (tzv. hojení per secundam), rána se hojí pomalu, prohlubuje se defekt nebo existuje snaha eliminovat vzniklou jizvu, jeví se jako jedna z nejúčinnějších metod Planární rázová vlna.
 

Co je planární rázová vlna?

Planární rázová vlna je fyzikální terapie, kdy pomocí elektromagnetické indukce se v léčebném nástavci zařízení tvoří rázové tlakové vlny, které při aplikaci pronikají hluboko do tkáně. V místě působení rázové vlny dochází k významnému zrychlení biochemických procesů zodpovědných za opravu porušené tkáně.

Pro hojení ran na povrchu těla ve FYZIOklinice využíváme speciální druh aplikátoru, díky kterému vystupující energie není tak ostře koncentrovaná do jednoho místa jako u fokusované rázové vlny a je navržena pro 2-násobně vyšší výkon, který působí ve větší ploše přímo na povrchu těla a na podkožní struktury. Planární rázová vlna je proto ideální např. pro léčbu špatně se hojících ran, případně pro léčbu erektilních disfunkcí.

Co se děje v tkáních po aplikaci?

 • Zrychlení látkové výměny – okamžité zvýšení prokrvení, efektivnější přívod kyslíku a odvod katabolitů metabolismu.
 • Zrychlený růst nových drobných (kapilárních) cév – velký význam především při hojení bércových vředů a diabetických gangrén.
 • Antibakteriální a protizánětlivý efekt.
 • Analgetický (protibolestivý) efekt - pokles bolestivosti je patrný již krátce po aplikaci.
 • Stimulace kmenových buněk odpovědných za regeneraci tkáně.

Proč se léčit planární rázovou vlnou?

 • O vzniku jizvy: Čím pomaleji se rána hojí, tím se vytvoří v místě poranění více vazivové tkáně oproti původním buňkám. Platí tedy, že dlouhé a komplikované hojení způsobuje větší jizvu. Jizva vzniklá po poranění není prorostlá krevními ani lymfatickými cévami. Snižuje tak prokrvení tkáně a tok lymfy v oblasti jizvy. Pokud je jizva poblíž lymfatických uzlin, může způsobovat permanentní otok. Pevná jizva pak omezuje hybnost a zvyšuje tah v měkkých tkáních, např. po operaci kloubů nebo svalů.
 • Planární rázová vlna významně zkracuje dobu hojení u komplikovaných ran, protože:
  • U popálenin minimalizuje tvorbu jizvy, zvyšuje elasticitu tkáně, snižuje citlivost jizvy, čímž celkově zjemňuje výslednou jizvu. V nekomplikovaných případech je velmi časté, že hojení podpořené Planární rázovou vlnou přeskočí fázi strupu a tím se eliminuje vznik estetických defektů, které při tvorbě nové kůže vznikají, pokud při hojení dochází k porušení strupu, sesychání pokožky, apod.
  • U řezných nebo operačních ran způsobuje minimalizaci tvorby jizvové tkáně. Tkáň s menší jizvou je pak více elastická a méně omezuje hybnost vrstev měkkých tkání pod jizvou. Vznikne-li pomalým hojením významná jizva v místě břišní nebo hrudní dutiny (např. po operaci slepého střeva, laparoskopické operaci apod.), může omezovat funkci vnitřních orgánů.
  • Stimuluje růst nových cév (tzv. revaskularizace) a tím zvyšuje průtok krve v místě rány. Předchází se tak odumření a následné odbourávání poraněné tkáně kvůli nedostatku kyslíku a živin (ischemie).
 • Výrazné zrychlení uzavření rány při popáleninách vede k estetičtějšímu vzhledu. Tkáň zůstává vlhká, vzniká tzv. granulomatozní tkáň, která s sebou vede nové cévy a nervy a dochází k množení původní kožní tkáně, jizva tedy nevzniká, nebo je její vznik velmi omezen.
 • Aplikace se provádí bez nutnosti lokální anestezie.

Ranhojenka

Aplikace Planární rázové vlny určená pouze pro intenzivní ošetření povrchových struktur relativně málo poraněné kůže o oblasti…

Hojení chronických ran

Aplikace planární rázové vlny pro intenzivní ošetření povrchových struktur poraněné tkáně. Tato technologie významně zrychluje…