Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

FYZIOklinika je v Registru rodinných firem

FYZIOklinika se zařadila s číslem registrace 89 mezi tisícovkou firem, které jsou zapsané do registru rodinných obchodních korporací a rodinných živností.

České rodinné firmy vytvářejí odhadem cca polovinu HDP a snahou je podpořit jejich rozvoj a získání ztracené mezinárodní prestiže oproti podnikům ze zemí, kde kontinuita rodinného podnikání zůstala zachována a nebyla vymýcena tak, jako u nás během socialismu. 

Registrované firmy mají možnost využívat programy Národní rozvojové banky určené pro rodinné firmy a mají právo používat oficiální logo „Rodinný podnik Česká republika“. 

Přehled firem je zveřejněn v Registru rodinných podniků na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Mohlo by vás zajímat