Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Masáž se studentem (snížená cena)

Během této služby Vám poskytneme masáž u studenta dle Vašeho výběru. 

Upozornění: Vyhrazujeme si právo masáže u stážistů omezit či zcela zrušit na základě aktuálních nařízení vlády v závislosti na omezení/uzavření školní praktické výuky.

V rámci terapie můžete očekávat:

Pozn.: Po klinknutí na obrázek se dozvíte více informací. 

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Popis

Zatímco v několika posledních letech bylo studium masérství předmětem kurzů v rozsahu praxe mezi 10 - 150 hodinami, v současné době je možné studovat maturitní obor Sportovní a rekondiční masér při Střední škole nebo Střední zdravotní škole. Z hlediska časové dotace pro praktickou i teoretickou přípravu masérů představuje tato varianta odborné přípravy velmi dobrý základ pro kvalitně a bezpečně provedenou masáž.

Službu masáž u studenta je možné absolvovat dle dostupných kapacit v rámci studentských praxí během školního roku, ale i v průběhu letních měsíců. V rámci aktuální spolupráce se Střední školou Aloyse Klara a Metropolitní odbornou uměleckou střední školou se jedná o studenty 3. a 4. ročníku, kteří již mohou masáže bezpečně a kvalitně vykonávat. Odborným garantem masáže a za bezpečný průběh terapie ručí vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT.

Výhody terapie u studenta

  • Stážista se Vám bude věnovat 60 minut (50 minut čistého času masáže), což je 2-3x déle, než je to možné ve státním sektoru.
  • Službu u studenta nabízíme za výrazně sníženou cenu a k některým předplaceným kartám ji nabízíme i zcela zdarma.

Rozsah a doba terapie

Skladbu terapie určuje fyzioterapeut/masér na základě konzultace s klientem dle jeho přání a efektivity pro daný pohybový problém či účel masáže.

V případě hodinové služby, na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o 5 minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 minut počítejte s přibližně 50 minutami času s terapeutem. V případě, kdy na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší.

Při čerpání služby v netypických délkách (90 min., 120 min.) se čerpá poměrová část jednotek z předplacené karty.

V den masáže doporučujeme dbát na dostatečný příjem tekutin, proto se u nás ve FYZIOklinice můžete zdarma před i po terapii osvěžit teplými nebo studenými nápoji.

Ceník

Masáž u stážisty 30min (snížená cena)

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 250 Kč 250 Kč

Nákup terapií

 

Masáž u stážisty 60min (snížená cena)

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 350 Kč 350 Kč

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Stážista - masér
Objednat
Objednat

Pozn.: Výsledky léčby jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Povinnou součástí 1. návštěvy klienta je provedení komplexního kineziologického vyšetření, které umožní pochopení vzájemných souvislostí klientova problému. Toto vyšetření provádí podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.