Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Diagnostika sportovců

Komplexní kineziologický rozbor

Přetěžování jednotlivých svalových skupin, které vzniká často v důsledku jednostranně zaměřeného pohybu, může mít za následek řadu sportovních zranění (např. potíže s menisky, přetržení Achillovy šlachy, poranění periferních kloubů nebo bolesti v rámci celého pohybového aparátu). Cílem komplexního kineziologického rozboru je definování možných rizik vyplývajících ze stavu pohybového aparátu, a to s ohledem na vykonávanou pohybovou aktivitu. Na základě výsledků tohoto vyšetření navrhuje fyzioterapeut režimová opatření, která vedou ke snížení rizika sportovního úrazu a zároveň kompenzují již vzniklé potíže.

Obsahem vyšetření je:

 • aspekce (vyšetření celkového držení těla pohledem),
 • palpace (vyšetření měkkých tkání pohmatem),
 • vyšetření základních pohybových vzorů,
 • podologické vyšetření (vyšetření chodidel na podoskopu – podélná a příčná klenba),
 • vyšetření mobility páteře a periferních kloubů,
 • vyšetření stability hlubokého svalstva.

Pro koho je vyšetření vhodné?

Komplexní kineziologický rozbor je vhodný pro každého, kdo se pravidelně věnuje pohybové aktivitě, tedy pro rekreační sportovce i výkonnostní sportovce, organizované ve sportovních klubech. Vyšetření dává podrobné informace o stavu pohybového aparátu, proto je velmi vhodným doplňujícím vyšetřením k zákonem povinnému Vyšetření zdravotní způsobilosti ke sportovní aktivitě. Vzhledem k rozdílnosti zákonem stanoveného obsahu jej však nenahrazuje.

Kdo vydává potvrzení?

 • Bc. nebo Mgr. fyzioterapie
 • Tento typ potvrzení vydáváme také u nás ve FYZIOklinice.

Ceny

Diagnostika mladých sportovců

Doba terapieCena
30 minut415 - 515 Kč*
45 minut620 - 770 Kč*

*při platbě na fakturu příplatek 3%

Vyšetření zdravotní způsobilosti ke sportovní aktivitě

Na nutnost pečovat preventivně o zdravotní stav sportovců pamatuje také zákon, a to prostřednictvím Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014.

Obsahem vyšetření zdravotní způsobilosti ke sportovní aktivitě je:

 • rodinná anamnéza,
 • sportovní anamnéza,
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby,
 • fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou,
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,
 • zjištění základní antropometrie,
 • standardní EKG (klidové),
 • laboratorní a jiná specializovaná vyšetření (vyžaduje-li to zdravotní stav klienta nebo charakter sportovní aktivity).

Pro koho je vyšetření nezbytné

Vyhláška č. 391/2013 Sb. nařizuje, aby každý organizovaný sportovec, tzv. „výkonnostní sportovec“ a „vrcholový sportovec“, absolvoval vstupní a periodickou zdravotní prohlídku, jejímž účelem je zjištění zdravotní způsobilosti k vykonávané sportovní aktivitě.

Kdo vydává potvrzení?

 • Poskytovatel lékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
 • Poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství.
 • Tento typ potvrzení nevydáváme u nás ve FYZIOklinice.

V případě zájmu o služby diagnostiky sportovců nám napište prostřednictvím tohoto formuláře: 

Kontaktní formulář:

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.