Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Nabídka

Kromě toho, že se zabýváme prevencí a léčbou bolestivých stavů pohybového aparátu nabízíme i různé formy spolupráce našim partnerům, firmám či veřejnosti. 

Nabídka pro firmy/partnery

Fyzioterapeuti z našeho centra FYZIOklinika mají rádi svou práci, protože spočívá v pomoci druhým. O své vědomosti a zkušenosti z praxe se také ochotně podělí s ostatními. Rádi poradí, co dělat proti zdravotním obtížím, bolestem pohybového aparátu všeho druhu, ale ještě raději využívají dostupné prevence, aby k těmto problémům vůbec nemuselo docházet. Proto se FYZIOklinika rozhodla širokou veřejnost také vzdělávat v oblasti zdraví a fyzioterapie. Zaměstnancům firem nabízíme zajímavé přednášky například na téma ergonomie pracoviště.

Máte firmu a chcete udělat Vašim zaměstnancům radost? Čím více služeb si u nás předplatíte, tím nižší bude cena za jednu návštěvu. Vaši zaměstnanci tak budou mít služby vždy levnější, než kdyby si je platili jednotlivě. Proto neváhejte a využijte možnosti zařadit naše služby do motivačního programu pro zaměstnance Vaší firmy.

Máte zájem o terapii u nás a chtěli byste nám nabídnout za naše služby protihodnotou? Jsme otevřeni metodě výměny protihodnot k naší vzájemné oboustranné spokojenosti. A pokud chcete umístit svůj článek či reklamu na náš web, i pro Vás máme marketingovou nabídku. 

Nabídka pro sportovce

Fyzioterapeuti z našeho centra FYZIOklinika se o své vědomosti rádi a ochotně podělí i s ostatními. Pomáháme a radíme profesionálním sportovcům i jejich trenérům co dělat proti zdravotním obtížím, bolestem pohybového aparátu všeho druhu a ještě raději využívají dostupné prevence, aby k těmto problémům vůbec nemuselo docházet. Přetěžování jednotlivých svalových skupin, které vzniká často v důsledku jednostranně zaměřeného pohybu, může mít za následek řadu sportovních zranění, z tohoto důvodu provádíme kompletní kineziologické rozbory, díky nimž jsou definovány možná rizika vyplývající ze stavu pohybového aparátu, a to s ohledem na vykonávanou pohybovou aktivitu. Na základě výsledků tohoto vyšetření navrhuje fyzioterapeut režimová opatření, která vedou ke snížení rizika sportovního úrazu a zároveň kompenzují již vzniklé potíže.

V rámci vzdělávání pořádáme například školení pro trenéry sportovních klubů, program sestavujeme podle zkušeností s tím, jaké pohybové problémy jsou spojené s danou fyzickou aktivitou a jak jim předcházet. Naši péči vyhledávají přímo také profesionální sportovci. Poskytujeme jim individuální vedení jako prevenci či řešení jejich stávajících zdravotních problémů týkajících se pohybového aparátu. Pro sportovní kluby organizujeme v našem centru edukativní cvičení pro uzavřené skupiny mladších a starších členů, případně starších kategorií. Všechny tyto akce jsou velmi dobře hodnoceny jak sportovci a trenéry, tak i samotným vedením sportovních klubů.
Tak neváhejte a využijte naší nabídky i Vy.

Vzdělávání dětí ve školách a školkách

V rámci vzdělávání širší veřejnosti se zaměřujeme i na naše nejmenší – navštěvujeme je ve školách a školkách, kde pořádáme různé besedy. I přímo u nás, ve FYZIOklinice, pořádáme dětmi oblíbené vzdělávací exkurze pro školky a školy. Kromě besed a exkurzí nabízíme Animoterapii, která se řadí do okruhu sociální rehabilitace. Formou terapie lze spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd. Má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Při animoterapii se používají hlodavci, kteří se nechají poměrně snadno ochočit (myši, křečci, morčata, králíci), dále různí plazi, obojživelníci a ryby, které jsou vhodné na pozorování.

Terapie za účasti psa se nazývá canisterapie. V našem centru fyzioterapeutické péče máme canisterapeutickou fenku Ňafinku, která nám pomáhá. Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Pro školy a školky organizujeme vzdělávací exkurze na různá témata. Vzdělávání zajišťuje proškolený canisterapeut ve spolupráci s pedagogem. Cílem může být motivace žáků (například u dětí s poruchami chování, vadami řeči, ADHD a u dětí s mentálním, tělesným, nebo kombinovaným postižením) a obohacení klasické denní výuky. Další canisterapeutické služby nabízíme například mateřským školkám, domovům s pečovatelskou službou a domovům důchodců. Prohlédněte si následující nabídku a neváhejte ji využít, věříme že budete spokojeni!

Domácí péče

Mezi naše nabídky patří i péče o naše klienty v domácím prostředí. Jelikož nemáme dostatečné kapacity na domácí péči v řadách fyzioterapeutů, momentálně Vám nemůžeme nabídnout fyzioterapeutické služby u Vás doma. Nicméně nabízíme Vám jiné služby v domácím prostředí jako je například canisterapie či pomoc v domácnosti.