Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

FT poukazy

Sleva na fyzioterapii

Na této stránce naleznete potřebné informace k vyřízení slevy na fyzioterapii. Léčba na FT poukaz = léčba za účasti Vaší pojišťovny. 

Lékař (ortoped, neurolog, praktický lékař), předepíše tzv. FT poukaz (nezaměňujte s K poukazem), na který napíše jednotlivé kódy léčebných postupů. Každý z těch kódů má svou hodnotu, která po rozvržení jednotlivých kódů do terapií vytvoří hodnotu, kterou za Vás uhradí pojišťovna. Více o našich smluvních pojišťovnách. 

Co je to FT poukaz?

FT poukaz je lékařský předpis, který specifikuje terapeutické úkony, které za Vás pojišťovna uhradí. Chcete-li se u nás léčit s poukazem, vypočítáme výši Vaší slevy zkombinováním předepsaných kódů. Rozdíl takto vypočítané slevy a ceníkové ceny terapie je váš doplatek. Přehled slev se dozvíte předem ještě před Vaší první návštěvou. V praxi se jedná o podobný princip jako znáte u doplatků na léky. Některé jsou plně hrazeny pojišťovnou, na jiné si připlácíte a poslední skupina léků je hrazena v plné výši klientem, bez účasti veřejné zdravotní pojišťovny. 

Jak má vypadat správně vyplněný FT poukaz?

Na FT poukazu by měl být vždy vyplněn kód - zkratka názvu - počet opakování (viz. tučný text).

Příklad:

  • 21002 - KR - 1x (kineziologický rozbor)
  • 21221 - LTV NF - 5x (léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě)
  • 21413 - TMT - 5x (techniky měkkých tkání)
  • 21415 - MOB - 5x (mobilizace páteře a periferních kloubů)

 

 

Další podmínky přijetí FT poukazu:

  • Nesmí se jednat o K poukaz
  • Špatná diagnóza (nebo žádná) – když diagnóza nesedí odbornosti lékaře či problému pacienta
  • Nepřijímáme diagnózy Z.00 - Z.99 (diagnózy začínající Z jsou vždy k lékaři)
  • Poukaz nesmí být starší než 7 dní

Jak poukaz uplatnit?

Doručte nám e-mailem nebo osobně svůj FT poukaz. My vypočítáme výši slev na jednotlivých návštěvách a zašleme Vám jejich přehled ke schválení. Ihned, jakmile nám emailem potvrdíte, že souhlasíte s výší slevy, naše recepce Vám nabídne termín 1. návštěvy. Abyste získali slevu již na 1. návštěvě, je třeba nám odevzdat originál FT poukazu nejpozději v den 1. terapie. Změníte-li v průběhu čerpání FT poukazu svou zdravotní pojišťovnu, jste povinni nás o této změně neprodleně informovat Dávejte pozor na platnost poukazu, je to pouhých 7 dní. 

 Více o našich smluvních pojišťovnách a možnostech uplatnění poukazu.