O nás – FYZIOklinika – centrum rehabilitace a fyzioterapie

FYZIOklinika – klientská recepceFYZIOklinika – klientská recepce
FYZIOklinika – tělocvičnaFYZIOklinika – fyzioterapeutická místnost

Jsme registrované nestátní rehabilitační zdravotnické zařízení FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o. Zabýváme se prevencí a léčbou bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš tým je tvořený fyzioterapeuty s vysokoškolským a dalším prohlubujícím vzděláním v oboru fyzioterapie se specializací na tzv. funkční poruchy pohybového aparátu.

V diagnostice a terapii využíváme vědomostí z oboru neurofyziologie, vývojové kineziologie, ortopedie, myoskeletální medicíny a souvisejících oborů. Klademe důraz na profesionální pomoc cílenou v rámci celého pohybového systému, tak jak tento celostní přístup v České Republice i v zahraničí prezentuje např. prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. nebo prof. MUDr. Karel Lewit DrSc.

V oblasti fyzikální terapie jsme největším centrem pro léčbu rázovou vlnou v ČR a patříme mezi největší v Evropě. Využíváme tuto technologii jako doplňkovou terapii pro léčbu bolesti v našich léčebných programech. Jedná se buď o radiální rázovou vlnu nebo moderní fokusovanou rázovou vlnu.

V naší nabídce najdete dále manuální lymfodernáž, přístrojovou lymfodrenáž, kinesiotaping širokou nabídku masáží a skupinových cvičení.

Rázová vlna má své využití také při řešení erektilní dysfunkce nebo celulitidy a při hojení ran, za tímto účelem využíváme možností vývojově nejmladší Planární rázové vlny.

Naše rehabilitační centrum pravidelně vybavujeme moderními pomůckami a přístroji.

Průběžně prohlubujeme své vědomosti tak, aby byla péče o Vaše zdraví vždy na maximální profesionální úrovni. Věříme, že v mnoha případech si dokáže klient pomoci nebo ulevit sám, proto publikujeme články a vytváříme srozumitelné videonávody na cvičení. Pokud Vás trápí bolest pohybového aparátu, rádi Vám odborně a šetrnou formou pomůžeme vyléčit Vaše obtíže.

Informace o FYZIOklinice naleznete nově také v internetovém magazínu o zdraví a v katalogu rehabilitačních zařízení Rehabilitace.info

 

Za všechny kolegy se s Vámi těším na viděnou

Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika, vedoucí fyzioterapeut

 

Pozn.: Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta a specifik diagnózy.
Před zahájením léčby vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut na základě svého odborného vzdělání (podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami) provede diagnostiku a rozhodne o vhodnosti zařazení fyzikální terapie do plánu léčby, k čemuž je z podstaty své odbornosti oprávněn. Pokud dojde mezi fyzioterapeutem a klientem k dohodě o využití této fyzikální léčby, vysvětlí fyzioterapeut doprovodná léčebná opatření tak, aby byla léčba co nejefektivnější.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

 

 

FYZIOklinika – fyzioterapeutická místnostFYZIOklinika – fyzioterapeutická místnost
FYZIOklinika – fyzioterapeutická místnostFYZIOklinika – fyzioterapeutická místnost

 

Videoprohlídka FYZIOkliniky

 

Firemní údaje

Smluvní podmínky

Bankovní účet:
2700 23 0068 / 2010 (variabilní symbol se dozvíte z e-mailu)
2701 11 5192 / 2010 (pro objednávky z e-shopu)

Provozuje:

FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o.
Sídlo: Machkova 1642/2, Praha 4, Chodov

Spisová značka: C 190076 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČ: 242 22 101, DČ: CZ 242 22 101, plátce DPH

Číslo provozovny: 1009 168 991

IČZ: 04998056

Reference
FYZIOklinika Firma roku