Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Zpětná vazba

Milí klienti, 

jsme velice rádi, že jste se rozhodli využít služeb ve FYZIOklinice. Naše služby se snažíme neustále zlepšovat a proto Vám budeme opravdu vděční, pokud si najdete chvilku času na vyplnění našeho dotazníku se zpětnou vazbou. Právě díky Vašim názorům můžeme služby zlepšovat a činit Vás tak po návštěvě u nás šťastnějšími. 

Dotazník spokojenosti klienta: