Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Zpracovatelé osobních údajů

V rámci FYZIOkliniky jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti FYZIOklinika (správce osobních údajů), či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost FYZIOklinika je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí.

Jedná se o tyto kategorie příjemců:

  • Poskytovatelé technologií pro programatickou inzerci, služby e-mailingu a přímého marketingu;
  • Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací a účetní služby;
  • Poskytovatelé platebních brán;
  • Poskytovatelé analytických nástrojů;
  • Společnosti poskytující služby uchování, ochrany a správy dat;
  • Dodavatelé našeho softwaru nebo dodavatelé podílející se na provozu našeho SW vybavení.
  • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí;
  • Organizace veřejného a privátního zdravotního pojištění;
  • Za určitých podmínek jsme oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.