Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Fyzioterapie BPPV/závratě

Během této služby Vám poskytneme základní fyzioterapeutické vyšetření příčiny Vašich závratí obsahující diagnostiku a návrh vašeho léčebného plánu pro rychlou, efektivní a citlivou léčbu Vašich obtíží. Na terapii si vyhrazujeme 60 minut abychom na Vás měli dostatek času.

V rámci terapie můžete očekávat:

Pozn.: Po klinknutí na obrázek se dozvíte více informací. 

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Popis 

Diagnostika a individuální terapie s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem.  

Závratě mohou být způsobovány několika příčinami. Často mohou být způsobovány napětím v krční páteři. V těchto případech terapeut uvolňuje napětí, případně zmobilizuje páteř. Závratě by měly s uvolňováním napětí pomalu mizet. 

Příčina závratí může také vycházet ze středního ucha, kdy se otokonie (krystalky) uvolněné z membrány otolitových váčků dostanou do endolymfy některého z polokruhových kanálků vnitřního ucha. V tomto případě jde o benigní paroxysmální polohové vertigo, neboli BPPV. Člověk trpící BPPV pociťuje závratě nejčastěji a nejvíce při změně polohy, když se položí/zvedne se, atd. Při BPPV se jako terapie provádí repoziční Epleyho a Sémontův manévr, při kterých dojde k „přesypání“ otokonií zpět.  

Fyzioterapeut si Vás během terapie nejprve vyšetří, zjistí příčinu Vašich závratí, provede potřebnou terapii a domluví se s Vámi na dalším postupu. 

Rozsah služeb zahrnutých v ceně 

  • Vyšetření – fyzioterapeut zjistí příčinu Vašich závratí
  • Terapie - použití fyzioterapeutických metod dle příčiny závratě
  • Doporučení cviků na doma pro dlouhodobé řešení obtíží

Kdy je služba vhodná? 

  • V případě závratí, poruch rovnováhy, pocitu nestability

Rozsah služeb zahrnutých v ceně

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

* V případě hodinové služby, na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o pár minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 min počítejte s přibližně 50 minutami čistého času s terapeutem. V případě, že na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší. 

Ceník

Fyzioterapie 60min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 400 Kč 1 400 Kč
3 terapie 3 900 Kč 1 300 Kč 300 Kč

 

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Bc. Barbora Mátlová
Objednat
Objednat
ThDr. Bc. Libuše Šťastná
Objednat
Objednat

Pozn.: Výsledky léčby jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Povinnou součástí 1. návštěvy klienta je provedení komplexního kineziologického vyšetření, které umožní pochopení vzájemných souvislostí klientova problému. Toto vyšetření provádí podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.