Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Hojení chronických ran

Aplikace planární rázové vlny pro intenzivní ošetření povrchových struktur poraněné tkáně. Tato technologie významně zrychluje biochemické procesy zodpovědné za opravu porušené tkáně a tím urychluje hojení. Jedná se službu pro ošetření čerstvých i komplikovaných ran o rozměrech oblasti pro ošetření větší než 10 cm2, které vyžadují klasické sterilní převazy.

Co je planární rázová vlna?

Speciální aplikátor planární rázové vlny je variantou fokusované rázové vlny, který koncentruje svoji energii na povrchu tkání. Jedná o neinvazivní metodu, při které není potřebná lokální anestezie. Tato metoda zároveň nemá žádné nežádoucí účinky a výsledný efekt je u chronických i nehojících se ran dlouhotrvající. Je vhodná k ošetření jak jednodušších čerstvých ran, komplikovaných akutních ran tak i ran chronických.

Co se děje v tkáních po aplikaci?

 • Dojde k okamžitému prokrvení poškozených tkání, které podporuje hojení.
 • Prostřednictvím snížení exprese zánětlivých mediátorů dochází k antibakteriálnímu a protizánětlivému efektu.
 • Stimulují se kmenové buňky odpovědné za regeneraci a reparaci tkáně.
 • Vyplavují se látky ovlivňující vnímání bolesti způsobené drážděním receptorů v tkáních a díky tomu dochází k analgetickému (protibolestivému) efektu.

Indikace

 • Bércové vředy (arteriální, venózní)
 • Diabetická noha (vřed, gangréna)
 • Kožní vředy vzniklé nádorovým onemocněním
 • Špatně se hojící pooperační rány

Kontraindikace

 • Zhoubné nádorové onemocnění
 • Užívání léků na ředění krve
 • Rána komplikovaná agresivním bakteriálním zánětem (např. infekce způsobená zlatým stafylokokem) - před zahájením léčby planární rázovou vlnou je nezbytné jej nejdříve vyléčit.

Jak terapie probíhá?

 • Konzultace s terapeutem
 • Měření defektu a fotodokumentace
 • Aplikování hojení technologií planární rázové vlny
 • Převaz rány (druh materiálu dle přání klienta – viz níže)

Délka léčebného procesu

Vzhledem k širokému spektru jednotlivých defektů není možné standardizovat, kolik ošetření bude třeba.

 • U čerstvých úrazových ran je možné využít buď pouze 2 startovací terapie hojení s odstupem 48-72 hodin, případně můžete pokračovat s terapiemi do stabilizace srůstu (3-6 návštěv). Jak sami uvidíte, první 2-3 terapie mají nejrychlejší nástup hojicího účinku.
 • U chronických ran (ischemické bércové vředy, diabetické rány) byste měli počítat s cca 20 aplikacemi při ambulantním ošetření 1× za týden.

Rychlost urychlení hojení je také velmi závislé na tom za jak rychle od vzniku poranění si necháte aplikovat první terapii. Například při několik milimetrů hluboké řezné ráně na prstu: pokud se necháte ošetřit do 6 hodin od vzniku poranění dojde k úplnému zhojení rány již do 48 hodin. 

Rozsah služeb zahrnutých v ceně

 • Aplikování nejmodernější technologie planární rázové vlny.
 • Převaz pomocí velmi kvalitního sterilního krytí postaveného na mastném obvazu s parafínem.

V případě, že se rozhodnete krytí rány doplnit o antibakteriální krytí se stříbrem, které posílí ochranu rány před bakteriologickou infekcí, připočte se k ceně Vašeho ošetření cena tohoto materiálu podle jeho skutečné spotřeby.

Cenu ošetření pro větší rány stanovíme individuálně na základě skutečného stavu rány.

V případě složitějších ran, pokud chcete po celou dobu své léčby používat stejný krycí materiál (např. u rozsáhlejších bércových vředů), si můžete přinést vlastní obvazový a krycí materiál od své ošetřující sestry nebo lékaře.

Cena služby

 • Komplikované rány ošetřujeme sekundárním krytím s chirurgickým převazem (využíváme materiál ZETUVIT)
 • V zájmu co nejrychlejšího zhojení ke krytí komplikovaných ran vždy používáme sterilní krytí se stříbrem (Kompres Atrauman AG) – cena je započtena podle skutečné spotřeby.

Urychlení hojení ran 30min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 000 Kč 1 000 Kč

Nákup terapií

 

Urychlení hojení ran 45min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 500 Kč 1 500 Kč

Nákup terapií

 

Jednotkové ceny materiálu Kompres Atrauman Ag

 • Kompres Atrauman AG – 1 kus, rozměr 5 × 5 cm - 30 Kč
 • Kompres Atrauman AG – 1 kus, rozměr 10 × 10 cm - 80 Kč

 

Výhody krytí se stříbrem (Atrauman Ag)

 • nelepí se k ráně
 • cíleně usmrcuje choroboplodné zárodky
 • bezbolestná výměna
 • Atrauman Ag může být 100% hrazen zdravotní pojišťovnou, proto má-li klient s sebou vlastní krytí, je možné je použít bez příplatku.

Zvýhodnění ceny u komplikovaných ran

 • V případě, že se u komplikovaných ran rozhodnete pro dlouhodobou léčbu planární rázovou vlnou (nad 20 ošetření), vypracujeme vám individuální nabídku léčby s výraznou množstevní slevou a navíc se domluvíme na postupu, jak zlevnit i Váš obvazový materiál.
 • Služba není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, charakteru rány a schopnosti klienta dodržovat režimová opatření, se kterými je seznámen v rámci vstupního vyšetření. 

Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.