Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Řešení erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je ve zkratce neschopnost penisu nabýt a udržet erekci. Je to jedna z nejčastějších sexuálních obtíží u mužů, a podle posledních výzkumů jí trpí až 1 z 10 mužů, a téměř každý muž se s ní někdy během života setká. Důvodů ED existuje mnoho, pokud se ale jedná o cévní příčinu, lze problém řešit pomocí aplikace planární rázové vlny

V rámci terapie můžete očekávat:

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Popis

Erektilní dysfunkce (ED) je medicínsky definovaná jako částečná nebo úplná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dobu dostatečnou pro kvalitní pohlavní styk. Vyskytuje se téměř u poloviny mužů po 50. roku života a nezřídka i dříve, a to již mezi 25.- 40. rokem. Více informací najdete v článku Erektilni dysfunkce porucha erekce.

Cévní příčina potíží

Za fyziologických podmínek je penis bohatě cévně zásoben. Drobné krevní cévy, které zásobují krví topořivá tělíska při sexuální stimulaci, umožňují ztopoření penisu.

V průběhu života je lidský organismus vystaven řadě vlivů, které způsobují kornatění tepen, rozvoj tzv. aterosklerózy. V praxi dochází k tomu, že průsvit cévy, která je v případě zásobení topořivých tělísek široká cca. 1-2 mm, je postupně zanášen částicemi vápníku, trigliceridů a dalších tuků. Tyto složky se ukládají po celé délce cévy a tím zmenšují její průsvit. Čím více je taková céva zúžena, tím víc je komplikován fyziologický průtok krve.     

V důsledku omezení přítoku krve do topořivých tělísek, dochází k poruchám funkce penisu, tj. neschopnosti pohlavního styku (neschopnosti zavedení penisu do pochvy), neokysličování tkáně topořivých tělísek a fibrotizaci topořivých tělísek (patologické přestavbě elastické tkáně).

Odpověď na otázku, proč se schopnost dosahovat fyziologické erekce zhoršuje stárnutím, spočívá právě v problematice průchodnosti cévního řečiště, respektive stavu drobných cév zásobujících topořivá tělíska. Strukturální změny představují až 80% příčin erektilních dysfunkcí.

Léčba

V podstatě platí stejná pravidla jako pro pacienty s rizikem rozvoje srdeční ischemie. Podíváme-li se na příčiny vzniku kornatění terpen, je zřejmé, že budeme-li chtít zlepšit jejich stav a preventivně zabránit potížím, je ideální tyto vlivy eliminovat. V případě, že je již přítomen ateromový plát (nános vápníkových a tukových částic na stěnách cév), je potřeba jej buď odstranit nebo zvýšit počet zdravých cév dorůstáním nových cévek a tím zvýšit přítok krve do topořivých tělísek. Nejmodernějším řešením je aplikace Planární rázové vlny po celé délce topořivých tělísek.

Konvenční řešení potíží s erekcí

 • Farmakologická léčba: Tableta se podává doporučenou dobu před sexuálním stykem a délka účinnosti se odvíjí od jednotlivých přípravků. K realizaci styku je vždy nutný sexuální stimul.
 • Injekční léčba:  Léčbou je autoaplikace vasoaktivní látky do jednoho z topořivých tělísek penisu. Injekce vyvolá během 5-15 minut erekci bez nutnosti sexuální stimulace. Vyžaduje určitou zručnost pro aplikaci. Podle velikosti dávky a citlivosti pacienta může způsobovat zarudnutí, pocení, návaly horka, celková slabost, zvýšení tepové frekvence, pokles tlaku nebo závratě.
 • Podtlakové erektory: Metoda účinná pro všechny typy poruch erekce. Funguje na bázi podtlaku, který nasává krev do topořivých těles, čímž pasivně dochází k erekci. Tato metoda není vhodná pro pacienty s poruchou krevní srážlivosti, srpokovitou anemií a uživatele léků ovlivňujících srážlivost krve.
 • Operační řešení: Dle poruch existují různá operační řešení. U žilních příčin se operačně zvyšuje odpor drenážního žilního systému. Je-li příčina v nedostatečném prokrvení kavernózních těles, např. po poranění pánve, provádí se anastomosa (spojení) tepen, což vede ke zvýšení přítoku krve a tím se zvyšuje odpor v žilním řečišti.

Léčba ve FYZIOklinice

Planární rázová vlna

Léčba rázovými vlnami je neinvazivní terapie, při které je obnovována přirozená struktura tkání. Vlny zasahují přímo cévy s porušenou funkcí a způsobují jejich zprůchodnění. Je-li cévní struktura v oblasti topořivých tělísek obnovena, dostává se sem množství krve, nezbytné pro kvalitní erekci penisu. Z tohoto úhlu pohledu se jedná revoluci v léčbě erektilních dysfunkcí, a to především proto, že se skutečně jedná o léčbu onemocnění, nikoliv pouze eliminaci příznaků.

 • Na terapii se dochází pravidelně 2x týdně po dobu 3 týdnů.
 • Pro úplnost léčby je nezbytně nutné absolvovat celý cyklus.
 • Po ukončení 3 týdenní doby bez aplikace je možné dle přání klienta případně celý cyklus ještě jednou zopakovat.

Výhody

 • Je bezbolestná, neinvazivní.
 • Nemá nežádoucí účinky ani nezpůsobuje systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravé tkáně.
 • Aplikace neomezuje v pracovní schopnosti ani zdravotní způsobilosti.
 • Není třeba dodržovat žádná zvláštní opatření po aplikaci ani před realizací pohlavního styku.
 • Není třeba se vyvarovat fyzické námahy ani sexuální aktivity.
 • Úspěšná léčba zajišťuje návrat k přirozenému průběhu sexuálního styku.
 • Účinná léčba také u Peyronieho choroby.

Nevýhody

 • Nevhodná léčba pro aktuálně onkologické pacienty.
 • Nutno vyloučit jiné, než-li cévní příčiny erektilní dysfunkce (např. často související psychogenní erektilní dysfunkce).
 • Po aplikaci se vzácně mohou objevit mírné otoky, zarudnutí nebo  hematomy, tj. “modřiny”. Tyto reakce souvisejí se zvýšeným prokrvením kůže penisu a obvykle odeznívají do 1-3 dnů po výkonu.

Spolupráce:

U pacientů, kteří mají zájem o léčbu erektilní dysfunkce spolupracujeme s profesionálním pracovištěm Andrologická klinika. Více informací naleznete na andrologickaklinika.cz.

Cena služby

 • Cena za jednu terapii v celkové délce maximálně 15 minut činí 1 800 Kč
 • Pro úplnost léčby doporučujeme zakoupit najednou 6x terapii - kde Vás vyjde jedna terapie na 1 600 Kč

Léčba erektilní dysfunkce, Peyronieho choroby

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 800 Kč 1 800 Kč
6 terapií 9 600 Kč 1 600 Kč 1 200 Kč

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Oksana Volovodyuk
Objednat
Objednat

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie; LOHRER, Heinz, GERDESMEYER, Ludger. Multidisciplinary medical applications: Shock wave therapy in practice. Level10 Buchverlag Daniela Bamberg, Heilbronn, Německo. ISBN 978-3-9816095-0-9

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.

Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.