Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Účinky a princip terapie rázové vlny

Za poslední roky byl mechanismus účinků Rázových vln v klinické praxi velmi podrobně studován a sledován. Na úvod je důležité uvést, že Rázová vlna prostupuje do těla bez jakéhokoliv poškození kůže. Její aplikace funguje na principu vytváření vibrací v pojivové tkáni. Dokáže tak dočasně převést energii z místa svého vzniku až do vzdálených oblastí.

Za poslední roky byl mechanismus účinků Rázových vln v klinické praxi velmi podrobně studován a sledován. Na úvod je důležité uvést, že Rázová vlna prostupuje do těla bez jakéhokoliv poškození kůže. Její aplikace funguje na principu vytváření vibrací v pojivové tkáni. Dokáže tak dočasně převést energii z místa svého vzniku až do vzdálených oblastí.

Při průchodu tkání Rázové vlny způsobují vysoké změny hodnoty tlaku. Tlakové, tahové a smykové síly vedou k podráždění a stimulaci

 buněk a tzv. buněčné paměti v důsledku mechanické deformace cytoskeletu - buněčné kostry. To vyvolává různé biochemické procesy, které podporují mechanismus hojení uvnitř těla. Tento jev je zvláště patrný v procesu ošetření měkké tkáně. Zaměření Rázových vln umožňuje požadovaný účinek omezit pouze na cílové oblasti, takže vedlejší účinky mimo upravovací zóny se můžou snížit nebo dokonce úplně vymizet. Zaostřování Rázové vlny tedy umožňuje cílenou léčbu v omezeném prostoru.

Rázová vlna se skládá ze dvou fází:

  • krátká pozitivní fáze, při které narůstá tlak
  • mnohem delší fáze, při které tlak klesá.
     

Klíčovou roli zde hrají molekuly plynu nacházející se v tkáni, které podléhají kavitaci (vzniku dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku) a vytváří tak druhotnou Rázovou vlnu.

Obecně můžeme rozdělit účinky Rázové vlny (ESWT) na FYZIKÁLNÍ neboli MECHANICKÉ:

  • porušení kalciových (zvápenatělých - v důsledku ukládání vápenatých solí do tkání) depozit - respektive vápníkových obalů

a BIOLOGICKÉ:

  • metabolický účinek (zvýšení základní aktivity buněk ošetřované tkáně),
  • cyto-proliferativní účinek (podpora normotvorby, množení buněk, např. při obnově tkání),
  • analgetický účinek (protibolestivý účinek),
  • neovaskularizace (tvorba nových cév),
  • zvýšení hojení vazivové tkáně.

Fyzikální neboli Mechanické účinky

Již experimenty z 80. let prokázaly, že mechanismus drcení kamenů v močových cestách je velmi podobný mechanismu narušování

 kalciových (zvápenatělých) depozit - vápníkových obalů. Při poškozování celistvosti povrchu kamenů nebo zvápenatěných útvarů se uplatňují obě fáze Rázové vlny. Studie z roku 2003, postavená na aplikaci Rázové vlny u pacientů s chronickou kalcifikující tendinitidou, prokázala vstřebání vápníkových obalů v případě 71 % zúčastněných. K nadcházejícímu vstřebávání zvápenatělých struktur pravděpodobně přispívají biologické účinky, při kterých se tvoří nové cévy.

Biologické účinky

Z četných studií týkajících se účinnosti Rázové vlny v léčbě pohybového aparátu vyplývá, že tam, kde byla aplikována na šlachu, kost a jejich přechod byla zaznamenána rostoucí tvorba nových cév vedoucí klepšímu prokrvení a tkáňové regeneraci v místě úponu šlachy na kost.

Mnohé studie zkoumající prospěšnost Rázové vlny v léčbě pohybového aparátu prokázaly, že v místě její aplikace na šlachu, kost a v místě úponu šlachy na kost se výrazně zvyšuje nárůst novotvorby cév (neovaskularizace), která může vést ke zlepšení prokrvení a ke zvýšení tkáňové regenerace v místě úponu šlachy na kost. Prokázána byla také Dále byla zjištěna také zvýšená tvorba kolagenu a elastinu zajišťujících pevnost a pružnost tkání a kyseliny hyaluronové a fibronektinu, jež podporují její regeneraci.

A jak k těmto biologickým účinkům Rázové vlny dochází? Jakým způsobem Rázová vlna zahajuje proces hojení organismu? Z biologického hlediska je v terapii Rázovou vlnou klíčový pojem tzv. Mechanotransdukce, neboli stimulace biologických procesů. Jedná se o přeměnu mechanických stimulů do biochemických buněčných procesů. Ve tkáni dojde ke stimulaci stavu podobného zánětlivým procesům. Tyto procesy silně povzbuzují obranné mechanismy organismu. Vzniklé oxidy dusíku stimulují rozšíření cév (vazodilataci) a tím vedou k prokrvení tkání a tvorbě nových kapilár. Současně se tvoří substance "P", která účinkuje proti bolesti (analgetický efekt) a má růstový efekt. Zvýší se také výměna látková (metabolismus) čímž dochází k odplavení katabolitů z poškozené tkáně. Zároveň dochází k přílivu živin a oxidu kyslíku a tkáň lépe regeneruje. Utlumí se tvorba zánětlivých enzymů ve tkáni a dochází k rozpouštění vápenných usazenin.

 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha