Animoterapie / Canisterapie

Animoterapie se řadí do okruhu sociální rehabilitace a formou terapie lze spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd. Má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Při animoterapii se používají hlodavci, kteří se nechají poměrně snadno ochočit (myši, křečci, morčata, králíci) dále různí plazi, obojživelníci a ryby které jsou vhodné na pozorování. 

Terapie za účasti psa se nazývá canisterapie. V našem centru fyzioterapeutické péče máme canisterapeutickou fenku Ňafinku, která nám zde pomáhá. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).  Pro školy a školky organizujeme edukativní exkurze na různá témata. Vzdělávání zajišťuje proškolený canisterapeut ve spolupráci s pedagogem. Cílem může být motivace žáků (například u dětí s poruchami chování, vadami řeči, ADHD a u dětí s mentálním, tělesným, nebo kombinovaným postižením) a obohacení klasické denní výuky. Další canisterapeutické služby nabízíme například mateřským školkám, domovům s pečovatelskou službou a domovům důchodců.

Prohlédněte si následující nabídku a neváhejte ji využít, věříme že budete spokojeni!


Canisterapeutický pes  Canisterapeutický pes  Canisterapeutický pes

NABÍZÍME:

Jak se u nás léčit zdarma