Distorze kotníku

Při distorzi kotníku dochází k natažení či částečné ruptuře vazivových struktur z vnitřní nebo z vnější strany hlezenního kloubu, ale kontinuita vazu není úplně přerušena. Za ,,těžkou” distorzi lze označit, když jsou vazy úplně přerušené. Distorze nevede k porušení stability hlezenního kloubu na rozdíl od dislokace (luxace).


První pomoc po úrazu

 • Studený obklad
 • Zvýšená poloha dolní končetiny
 • Ovinutí elastickým obinadlem
 • Klidový režim
 • Kinesio taping - lymfatická korekce
 • Chůze o berlích - bez zátěže
 • Enzymoterapie, masti, spreje, lymfatická masáž - k urychlení rekonvalescence
 • Ortéza nebo sádra na cca 3-6 týdnů při poškození měkkých struktur (částečná nebo úplná ruptura vazů) a u vážnějších poranění operativní řešení. Poté chůze o berlích s postupnou zátěží

Následná péče

 • Fokusovaná a radiální rázová vlna v kombinaci s hloubkovou vibrační masáží.
 • Přístrojová/manuální lymfodrenáž - snižuje otok, zlepšuje prokrvení a urychluje hojení poškozených tkání
 • Kinesio taping - stabilizace hlezenního kloubu
 • Cvičení - cvičení v uzavřených a otevřených kinematických řetězcích
 • Posilovaní svalů kotníku a lýtka
 • Trénink propriorecepce - senzomotorická stimulace na balančních plochách
 • Při větší sportovní zátěži - bandáž, ortéza, kinesio tape

 Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

 

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Jak se u nás léčit zdarma