Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Mgr. Tereza Dvořáková

Jsem absolventkou bakalářského studia v oboru fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V současné době se i nadále v oboru vzdělávám na Slovenské zdravotnické Univerzitě v Bratislavě.
V posledním ročníku bakalářského studia jsem sbírala zkušenosti na soukromé ambulanci Doctus v Ústí nad Labem, kde jsem se věnovala hlavně dospělým pacientům. Poté jsem se začala zajímat i o dětské pacienty, a proto jsem přestoupila na soukromou pediatrickou kliniku Nové Lázně v Teplicích, kde jsem pracovala několik let a získala jsem zde zkušenosti v oblasti pediatrické neurorehabilitace a robotické rehabilitace.

Mám ráda dynamičtější cvičení, pokud to aktuální stav pacienta dovoluje, kde se vždy snažím najít ideální propojení dynamické terapie, kde využívám své zkušenosti z oblasti fitness- trenérství, spolu s fyzioterapií. Tím se v mých hodinách ideálně propojuje ojedinělá kombinace fyzioterapeutických a trenérských zkušenosti. Nadále bych se také chtěla věnovat dětské rehabilitaci a zdokonalovat se v ní.

Během terapie volím vždy komplexní přístup k pacientovi, snažím se použít co nejefektivněji různé metody ve fyzioterapii, kam patří například prvky z DNS a obecné vývojové kineziologie, prvky z Vojtovy reflexní lokomoce, spiraldynamic, fitness aj.

Pevně doufám, že společně najdeme vhodné řešení problému, který Vás k nám přivádí. Těším se na Vás!

Vzdělání

 • (2006 – 2010) Bakalářské studium v oboru fyzioterapie na Fakultě zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Téma bakalářské práce: Fyzioterapie u pacienta s podkolenní amputací a následná 3D analýza chůze.
 • (2017 – 2020) Magisterské studium v oboru fyzioterapie na Fakultě ošetřovatelství a zdravotnických studií, Slovenská zdravotnická Univerzita v Bratislavě.

Odborné praxe

Klinické praxe v rámci bakalářského studia

 • Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) – oddělení: chirurgie, pediatrie, interní oddělení, JIP, traumatologie, ortopedie, ambulance, lůžková rehabilitace, gynekologie, plicní oddělení, infekční oddělení aj.
 • Nemocnice Teplice – lůžkové oddělení

Pracovní zkušenosti ve zdravotnictví:

 • Privátní rehabilitace a vodoléčba DOCTUS – pomocný fyzioterapeut
 • Lázně Teplice v Čechách a.s. – fyzioterapeut
 • Altanea clinic – fyzioterapeut

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • Zaškolení v Robotické rehabilitaci
 • Nácvik propriorecepce
 • Kurz Spiraldynamik® Basic Med
 • Kurz fitness trenéra
 • Kineziotaping

JAZYKY

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Arabský jazyk