Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT

Absolvovala jsem magisterské studium, obor Fyzioterapie na FTVS UK v Praze. Mezi mými lektory byli např. doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., doc. MUDr. František Véle, CSc., prof. MUDr. Václav Vojta i prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., který patří mezi zakladatele tzv. „Pražské školy“ myoskeletální medicíny.

Díky prestižní škole, kterou jsem absolvovala, a vynikajícím lektorům, u kterých jsem měla možnost studovat, Vám mohu nabídnout účinnou terapii pro odstranění obtíží bez farmakologické léčby či operačního zákroku. V léčbě se specializuji na cílenou pomoc s odhalením i zdánlivě nesouvisejících příčin obtíží. Ověřenými i moderními technikami Vám pomohu od bolestí zad, hlavy, kloubů, ale i menstruačních obtíží. Své vzdělání průběžně prohlubuji a rozšiřuji.

Pevně doufám, že Vás můj přístup k fyzioterapii zaujal. Těším se na Vás!

Recenze od klientů

Úžasný profesionální a lidský přístup. - paní F.

Děkuji, velmi profesionální přístup jako vždy! - paní P.

Osvědčení

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Vzdělání

 • (1999 – 2001) Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, magisterské studium, obor Fyzioterapie. Diplomová práce: Terapie skolios s využitím prvků z konceptu dle Dr. Brüggera. Státní zkouška z předmětů: kineziologie, biomechanika, teorie funkčních poruch motoriky, diagnostika a terapie funkčních poruch; složena s vyznamenáním.
 • (1996 – 1999) Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, bakalářské studium, obor Fyzioterapie. Bakalářská práce: Vertebroalgický syndrom lumbosakrální páteře s blokádou thorakolumbálního přechodu. Státní zkouška z předmětů: anatomie, kineziologie, fyziologie a pathologická fyziologie, fyzioterapie, psychologie, speciální pedagogika, léčebná tělesná výchova; složena s vyznamenáním.

Odborná praxe

 • (od roku 2004) Centrum fyzioterapeutické péče FYZIOklinika, Praha. Vlastní soukromá fyzioterapeutická praxe. Publikační činnost zaměřená na popularizaci fyzioterapie v problematice pohybového ústrojí dětí srozumitelnou formou. Vedení cvičení pro rodiče a děti ve věku od 1 do 3 let a cvičení pro těhotné maminky, lektorská činnost a další.
 • (2003 – 2011) Soukromé rehabilitační zařízení, Praha. Praxe dospělí/děti na lůžkovém i ambulantním oddělení, ortopedie, chirurgie, funkční poruchy pohybového aparátu.
 • (2002 – 2003) Soukromá rehabilitační klinika, Praha. Praxe s dětmi s diagnosou ADHD, vadné držení těla, skolióza, u dospělých vertebroalgický syndrom.
 • (2001 – 2002) Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, oddělení dětské chirurgie a traumatologie. Praxe s pacienty s intracerebrálním poraněním, polytraumaty na JIRP.
 • (1999 – 2001) Praxe v pražských nemocnicích a klinikách na odděleních ortopedie, neurologie, plastické chirurgie a interních nemocí pro děti i dospělé.

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda). Celý vzdělávací cyklus zakončen závěrečnou zkouškou, pokračující refresh kurzy.
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře. Celý vzdělávací cyklus zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Mechanická diagnostika a terapie podle dr. McKenzieho. Celý vzdělávací cyklus ukončen mezinárodní závěrečnou zkouškou se získáním titulu Cert. MDT.
 • Koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému podle dr. Brüggera. Celý vzdělávací cyklus zakončen včetně nástavbového kurzu závěrečnou zkouškou.
 • Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového systému. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Komplexní terapie syndromu pánevního dna a kostrče. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou, refresh kurz.
 • Fyzioterapie vrcholových sportovců, teorie a praxe
 • Kinesiotaping
 • Péče o pacienty po kloubních náhradách
 • Magnetoterapie a neinvazivní laseroterapie. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • Manuální lymfodrenáž. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • BOSU Core
 • Techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách
 • Hipoterapie. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Canisterapie. Kurz zakončen závěrečnou zkouškou.

Jazyky

 • Český jazyk - rodilá mluvčí
 • Anglický jazyk