Naši terapeuti

Ve FYZIOklinice klademe maximální důraz na kvalitu fyzioterapeutické péče, proto naši terapeuti musí splňovat přísná kritéria. Vyžadujeme především profesní odbornost, chuť se neustále průběžně vzdělávat a příjemné chování a komunikaci vůči klientovi.

Abychom Vám dokázali rychle a efektivně pomoci od potíží, je velmi důležitý i náš cit pro mechaniku lidského těla a fakt, zdali nás práce baví, či nikoliv. U nás nenajdete žádného pracovníka, který by svoji práci dělal jen z povinnosti. Jsme si jisti, že rozdíl v našem přístupu ihned poznáte.

Velmi si zakládáme na tom, aby všichni naši fyzioterapeuti měli vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie. Nejvyšším stupněm vzdělání v medicínském oboru fyzioterapie je magisterský titul (Mgr.). Nejšikovnější kolegy/ně ovšem vyhledáváme již v průběhu studia. V takovém případě jsou nositeli nižší úrovně vysokoškolského vzdělání – bakalářského titulu (Bc.).

V neposlední řadě si zakládáme na nejmodernějším vybavení našeho pracoviště i neustálém prohlubujícím i rozšiřujícím vzdělávání celého našeho týmu na odborných kurzech, seminářích apod.

Náš tým

U nás máte možnost si vybrat konkrétního specialistu, kterému svěříte léčbu svých pohybových obtíží. Zde najdete profily všech našich terapeutů a lektorů:


Naše publikační a poradenská činnost

Naši fyzioterapeuté pro Vás píší srozumitelnou formou články z oboru fyzioterapie a rehabilitace, kde se například můžete dočíst, jaké jsou možnosti léčby Vašeho problému. Také se dozvíte jak podobné problémy řeší jiná terapeutická zařízení nebo co dělat při úrazu a mnoho dalších informací.

Také pro Vás připravujeme rozsáhlou databázi rehabilitačních cviků a video návody na cvičení na Youtube.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz na oblast pohybového aparátu, můžete využít různých cest jak se nás zeptat. Otázku nám můžete položit pomocí formuláře přímo u každého článku na našich stránkách, e-mailem, přes portál Lékaři-online, kde jsme odbornými garanty sekce Fyzioterapie a rehabilitace, nebo na našem Facebooku.

Praxe studentů

Na našem pracovišti probíhají pravidelně praxe studentů oboru fyzioterapie na FTVS a lékařských fakultách UK v Praze a FBMI ČVUT v Praze. O přítomnosti studenta budete včas informováni a požádáni o souhlas (či nesouhlas, který bude respektován) s přítomností studenta na Vaší terapii.

Reference
FYZIOklinika Firma roku