Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Účinek rázové vlny

Otázka

Dobrý den,

jsem 17 měsíců po abrupci velkého tuberkulu na pravém ramenním kloubu, věk: 32 let. Zlomenina srostla dle ortopeda správně, nicméně paže téměř stále více či méně pobolívá, nejvíce při změnách tlaku. Některé dny bolí i v klidu, některé dny jen při pohybu, některé dny jsem bez bolesti. Někdy cítím bolest i v předloktí a také celkově v pravé polovině zad. Před 3 měsíci mi byla diagnostikována zánětlivá infiltrace šlachy m. biceps brachii. Následně aplikována rázová vlna přístrojem Evotron (1400 rázových vln). Řekla bych, že se jisté zlepšení dostavilo, především v krajních polohách při pohybu ustoupila bolestivost, nicméně stále pro mne není tento stav uspokojivý. Bylo mi sděleno, že k ústupu potíží po aplikaci rázové vlny dojde po 3-6 měsících od aplikace. Chci se zeptat, zda tomu tak skutečně je a zda účinek rázové vlny se skutečně může projevit až po takto dlouhé době, a jestli je tedy naděje, že během následujících 3 měsíců ještě může rázová vlna "působit"? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Po jakémkoli zásahu do organismu, např. mechanicky při traumatu či operací, dochází k narušení vnitřního prostředí organismu. Dojde k poškození kostěných struktur či měkkých tkání - vazů, svalů a cév, kterým trvá určitou dobu, než se zhojí v maximálním možném rozsahu (regenerace těchto struktur ovšem již nikdy nemusí být 100%). Jak píšete, není výjimkou, že cítíte dyskomfort či bolesti v oblasti zranění např. při změnách počasí, při větší zátěži apod. Může se stát, že kostěná tkáň dobře srostla, ale způsob jakým srůstala mohl způsobit sekundárně nějaký deficit buď v dané reponované části kosti, či blízké měkké tkáni (tím by se změnily např. i pohybové stereotypy daného segmentu - proto je k následné péči vždy přidružena rehabilitace, která se snaží o co nejrychlejší a největší možný návrat funkčnosti horní končetiny).

Pokud jste podstoupila radiální rázovou vlnu, tak její účinek (stejně jako u fokusované rázové vlny - kterou bychom doporučili na redukci zánětu spíše než radiální rázovou vlnu, a to z důvodu rychlejší redukce zánětlivého ložiska, intenzivnější regenerace tkání a možnosti velmi přesného zacílení) se může projevit i několik týdnů až měsíců po poslední absolvované terapii - rychlost léčby i subjektivní pocit pacienta po terapii závisí zcela na schopnosti regenerace organismu a ta se u každého jedince liší. Účinek rázové vlny spočívá ve vyvolání biochemických procesů, které podporují mechanismus hojení. Jedná se zejména o metabolický účinek (zvýšení základní aktivity buněk ošetřované tkáně), cyto-proliferativní účinek (podpora normotvorby, množení buněk, např. při obnově tkání), analgetický účinek (protibolestivý účinek), neovaskularizace (tvorba nových cév) a zvýšení hojení vazivové tkáně.
Abych to shrnula - je možné, že účinek radiální rázové vlny ještě doznívá, každopádně na základě našich zkušeností bychom doporučili fokusovanou rázovou vlnu - více cílenou na léčbu zánětů - a rehabilitaci.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
tým FYZIOkliniky
 

Pozn.: Odpovědi na zdravotní dotazy mají pro klienty informativní charakter a nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. V případě, že na základě podobnosti popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat své potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.