Pomůžeme od bolesti
FYZIOklinika
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
FYZIOklinika Volejte od 7:00-15:00

Pilates

Ačkoliv byla metoda pilates vymyšlena a propracována Josephem pilatesem již na začátku 20. století, stále z pohledu fyzioterapie respektuje nové poznatky o pohybovém aparátu člověka. Jedná se o systém cvičení, které se snaží docílit řízeného pohybu těla a klade důraz na to, aby pohyb vycházel od silného středu těla. Pod pojmem střed těla (jindy také nazýván „core“ nebo „hluboký stabilizační systém páteře“) se skrývá skupina hluboko uložených svalů, které zajišťují stabilitu trupu a jeho napřímené držení.

Cvičení pilates se zaměřuje na těchto šest oblastí

  • soustředění se na pohyb
  • řízení pohybu
  • pohyb vycházející ze středu těla
  • plynulost pohybu
  • přesnost pohybu
  • dýchání

Co mohu očekávat?

Na hodinách pilates budete cvičit na podložkách pouze s vlastní vahou těla, naučíte se zdravě a funkčně pohybovat a vnímat své tělo.

Co mám mít s sebou?

Vezměte si s sebou oblečení na cvičení. U nás cvičíme naboso neboť jsme si jako fyzioterapeuti vědomi důležitosti správné funkce nohy pro správnou funkci všech svalů a kloubů na těle.

Proč se přihlásit právě k nám?

Lekce pilates jsou téměř individuální v malé skupince klientů. Lektorka má tak možnost individuálně kontrolovat správně provedenou techniku cviku u jednotlivých tanečníků. Na hodinách u nás tedy budete mít pocit, že jste si lekci opravdu užili.

Kdo hodiny vede?

Cvičení pilates u nás vedou vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti, kteří kladou důraz na správné držení těla a kompenzaci špatných pohybových vzorů, které využíváte přes den při sezení u počítače, v autě, apod.

Metoda pilates respektuje nové poznatky z oboru fyzioterapie. Tato metoda se dá úspěšně použít jak v prevenci vadného držení těla a s ním spojených bolestí pohybového aparátu i jako metoda, která již vzniklé dysbalance v pohybovém aparátu řeší. Cvičením pilates se člověk naučí lépe vnímat své tělo a zdravě a funkčně se pohybovat.

Přijďte s námi zacvičit a protáhnout tělo i Vy!

Ceny

Lekce o délce 60 min.:

   
  
CenaCena za 1 lekciUšetříte
1 lekce200 Kč200 Kč 
Předplacená karta na 10 lekcí1 800 Kč180 Kč200 Kč
Předplacená karta na 20 lekcí3 000 Kč150 Kč1000 Kč
  • Předplacenou kartu je možné použít na kteroukoliv lekci v nabídce.
  • Předplacená karta je přenosná na jakoukoliv jinou osobu, kterou klient nahlásí.

* Ostatní ceny

  • Osušku pro osprchování zapůjčíme za poplatek 50 Kč.
  • Vysoušeč vlasů půjčujeme proti dokladu totožnosti.