Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Psychosomatika

Pojem psychosomatika lze rozdělit na dvě slova: psyché (duše) a soma (tělo). Psychosomatika se zabývá vztahy mezi těmito dvěma prvky. Jedná se o to, jakým způsobem je ovlivňováno tělo ve spojitosti s myslí, nervovým vypětím a emocemi každodenního života.

Co je psychosomatika?

Pojem psychosomatika lze rozdělit na dvě slova: psyché (duše) a soma (tělo). Psychosomatika se zabývá vztahy mezi těmito dvěma prvky. Jedná se o to, jakým způsobem je ovlivňováno tělo ve spojitosti s myslí, nervovým vypětím a emocemi každodenního života.

V rámci psychosomatiky se tělo bere jako jeden velký celek obsahující všechny zmiňované složky - tělo, duši a mysl. Propojuje tyto složky, zkoumá jednotlivé vazby mezi nimi a jejich vzájemné ovlivňování. Zaměřuje se na to, jakým způsobem působí mysl na naše tělo. Lidské tělo však nereaguje jen na naši mysl, ale i na naše emoce a pocity. Všechny buňky našeho těla odpovídají na konkrétní emoce a stresové situace, čímž může dojít k různým změnám zdraví i celkové kvality našeho života.

Vznik psychosomatických obtíží může mít více různých příčin. V největší míře se na něm podílí dlouhodobý stres a celkové nervové vypětí. Může se jednat o stres v práci, osobním vztahu v podobě konfliktů, nebo např. o podvědomá traumata a bloky, nedostatek lásky či uznání, dále osobní selhání až vyhoření. Téměř vždy se jedná o situace, které nějakým způsobem naruší naši psychiku. Tělo následně na takové obtíže reaguje a dává to na sobě znát. Vznikají fyzické změny na našem těle, které přerůstají v různé pocity tuhosti, bolesti apod.

Z výše uvedených informací je patrné, že pokud se chceme opravdu vyléčit, nesmíme přestat poslouchat naše tělo. Tělo nám podává různé informace o svém stavu, na základě drobných signálů volá o pomoc a upozorňuje nás, že něco není v pořádku. Na mnoho obtíží spojených s naší myslí a duší nepomohou žádné bylinky, léky ani nic jiného. Pro nás je nejpodstatnější najít příčinu obtíží, pochopit ji, přijmout a následně odstranit. Jedině takovýmto způsobem budeme schopni vyléčit naši duši, zocelit svou psychickou stránku a zároveň napravit problémy na fyzické úrovni. Psychosomatika nám může pomoci ukázat směr, kde a v jakém místě se nachází příčina naší nemoci.

Shrnutí: Podstata psychosomatické péče je celistvý pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá vztahy a souvislostmi mezi tělem, duší a myslí. Obtíže, se kterými si hlava neumí poradit, tělo často řeší nemocí. Cílem léčby těchto problémů je najít jejich zdroj, obnovit rovnováhu a tělesnou harmonii.

Psychosomatika a bolesti hlavy

Bolest hlavy může mít mnoho různých příčin. V rámci psychosomatiky jsou nejčastějšími spouštěči psychologický stres, chronicky-neřešené konflikty, duševní napětí, nadměrná a časově zatěžující práce, ale také zlost, strach, nenávist, úzkost, citová deprivace, existenční starosti, frustrace a v neposlední řadě špatná schopnost se s těmito všemi situacemi vyrovnat. Počátek psychosomatického onemocnění je doprovázeno nedostatkem spánku, zhoršením kvality spánku, nedostatek odpočinku a nesprávnou životosprávou. Určitou roli při vzniku psychosomatických problémů mohou mít i psychotraumata, nepříjemné zážitky a situace z dětství či dospívání. Často se jedná o chronické emoce či silný akutní stres zakořeněný hluboko v podvědomí. V současnosti jsou bolesti hlavy nejčastějšími a trpí na ně téměř třetina dospělé populace. Charakterem se bolesti hlavy mnohdy liší. Bolesti hlavy se objevují např. jako migrény, tlaková bolest a ruku v ruce s těmito bolestmi se objevuje i zvýšené napětí šíjových svalů, což může vést k omezení hybnosti krční páteře, ovlivnění nálady a celkového náboje pro vykonávání běžných denních aktivit.

Názorný příklad bolesti hlavy v závislosti na psychosomatiku. Několikaleté bolesti hlavy bez pozitivního účinku na různé medikamenty. Následují různá lékařská vyšetření (neurologie a jiní specialisté), kde nebude potvrzen žádný pozitivní nález a bolesti hlavy nebudou mít žádnou známou příčinu. Při dalším vyšetření se zaměřením na konkrétní situace v běžném každodenním životě, ale i na situace v minulosti (psychotraumata, stresy, úrazy, apod.) bude zjištěna pravidelnost objevování se bolestí hlavy. Bolesti se vždy objevují koncem měsíce v závislosti na zvýšenou pracovní aktivitu a stresové situace spojené s časovými limity v práci a finálním uzavíráním projektů. Tímto způsobem může člověk fungovat několik let a nevědomky pěstovat psychosomatické obtíže spojení právě se zmiňovanými bolestmi hlavy, tuhnutím šíjových svalů a špatným spaním, což může přerůst až v chronický únavový syndrom. Pokud se člověk bude tímto způsobem neustále ničit, mohou se bolesti i jiné obtíže dále rozvíjet. Proto je nutné nalézt příčinu toho všeho a zaměřit se na vzniklé problémy správným způsobem. Příčinu problému je nutné si přiznat, uvědomovat si jí a poslouchat skryté signály našeho těla.

U bolestí hlavy způsobené stresem i jinými příčinami se jako rychlá pomoc doporučuje např. procházka na čerstvém vzduchu v rychlejším tempu. Při pohybu dochází k lepšímu prokrvení těla a uvolnění tlaku v oblasti hlavy. Existují různá relaxační cvičení - jóga a jiné. Celkově se doporučuje věnovat sám sobě, udělat si čas tzv. pro sebe. Najít svou vnitřní harmonii a přestat ignorovat své tělo volající o pomoc. 

Psychosomatika a trávicí soustava

Mezi nejdéle známé a popisované psychosomatické problémy se řadí vznik vředů v oblasti žaludku a dvanáctníku. Dnes již víme, že psychický stres, zejména dlouhodobý, patří k nejvýznamnějším faktorům vyvolávající vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Mnoho z nás určitě někdy ve stresové situaci (zkouška, pracovní zatížení apod.) zažilo pocit tíhy, tlaku nebo palčivou bolest v oblasti žaludku. Pokud by tyto negativní emoce trvaly příliš dlouho, mohlo by opravdu dojít ke vzniku vředů a komplikacím. 

Psychosomatika a dýchání

Jako další znaky působení negativních okolností na tělo a mysl můžeme zmínit obtíže spojené s dýcháním a to konkrétně vznik či rozvoj průduškového astmatu.

Jiné další znaky psychosomatických obtíží mohou být různé vyrážky, ekzémy či chronická únava. Zmiňované příklady jsou jen některé z mnoha, které se mohou objevit v závislosti na větším psychickém vypětí, stresu a jiné složitější situaci.

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Články, které by vás mohly zajímat

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Akutní psychická reakce na stres či psychika jako příčina fyzických obtíží. Jak je možné tyto problémy řešit?

Jóga snu a spánku

Při nespavosti může pomoci správná poloha i jógové praktiky. Přečtěte si více o tom, jak tato cvičení provádět.

Spánek a nespavost

Jaké jsou příčiny nespavosti a jak redukuje symptomy nespavosti jóga?

Spánek na břiše. Škodí?

Trápí Vás bolesti páteře? V tomto článku se dozvíte, jaká spánková poloha i výška polštáře je pro Vás nejvýhodnější.