Pomůžeme od bolesti
FYZIOklinika
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
FYZIOklinika Volejte od 7:00-15:00

Individuální fyzioterapie děti (3-14 let)

Během této služby poskytneme Vašemu dítěti základní fyzioterapeutické vyšetření obsahující diagnostiku a návrh léčebného plánu pro co nejefektivnější řešení potíží a nastavení optimálního vývoje dítěte.

Na první terapii si vyhrazujeme 60 minut, abychom stihli Vaše dítě správně diagnostikovat. Na následující terapie, kdy už máme vytvořený léčebný plán, stačí rezervace 30 minut. 

V rámci terapie můžete očekávat:

Pozn.: Po klinknutí na obrázek se dozvíte více informací. 

Pro zobrazení klikněte na

Popis

V dětském věku se vytváří základní motorické vzory, pohybové stereotypy a návyky, na jejichž základě se dítě bude pohybovat celý svůj následující život. Jinými slovy to, jak se v dospělosti cítíme, jaký máme vztah ke sportu a jakými potížemi pohybového aparátu a bolestmi trpíme, má své základy v dětství. Proto je velice důležité tyto základy nepodcenit a chybné návyky či odchylky ve vývoji zachytit a napravit co nejdříve, dokud je dětský pohybový aparát tvárný a snadno ovlivnitelný.

Během této služby Vám poskytneme komplexní kineziologické vyšetření včetně vyšetření na podoskopu a na základě výsledků navrhneme jak krátkodobou tak dlouhodobou terapii pro co nejefektivnější řešení potíží a nastavení optimálního vývoje dítěte.

Terapii se snažíme vést formou hry, aby byla pro dítě zábavná a motivující. Ke zlepšení motoriky, svalové koaktivaci a napřímení páteře využíváme cvičení na neurofyziologickém podkladu, senzomotorickou stimulaci, labilní plochy a další prvky. Důležitou součástí terapie je účast rodičů, jejichž aktivní přístup a pochopení jednotlivých metod umožňuje pokračování fyzioterapie i v domácím prostředí a každodenním životě dítěte.

Diagnostika a individuální terapie s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem. Služba probíhá podle individuálního programu v terapeutické místnosti nebo v tělocvičně.

Rozsah služeb zahrnutých v ceně

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

* V případě hodinové služby, na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o pár minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 min počítejte s přibližně 50 minutami čistého času s terapeutem. V případě, že na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší. 

Ceník

Děti (3-14let) Diagnostika a fyzio 60min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 400 1 400 Kč

Koupit na eshopu

 

Děti (3-14let) Následná fyzioterapie 30min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 800 800 Kč
3 terapie 2 250 750 Kč 150 Kč

Koupit na eshopu

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Mgr. Tereza Dvořáková
Objednat
Objednat
Bc. Karolina Rathová
Objednat
Objednat
ThDr. Bc. Libuše Šťastná
Objednat
Objednat
Mgr. Barbora Havlíčková
Objednat
Objednat
Mgr. Oksana Sarabyn
Objednat
Objednat
Bc. Monika Setničková
Objednat
Objednat
Martina Ulčová, DiS.
Objednat
Objednat
Bc. Tereza Pavlovská
Objednat
Objednat

Pozn.: Výsledky léčby jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Povinnou součástí 1. návštěvy klienta je provedení komplexního kineziologického vyšetření, které umožní pochopení vzájemných souvislostí klientova problému. Toto vyšetření provádí podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.