Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-15:30
Volejte od 7:00-15:00

Rázová vlna ve FYZIOklinice

Jedná se o nejmodernější a nejúčinnější přístup v léčbě bolestí pohybového aparátu všeho druhu, používaný též v estetické a interní medicíně. Terapie Rázovou vlnou je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Protože Rázové vlny jsou vlny mechanické a zvukové. Energie uvolněná při aplikaci této vysokoenergetické tlakové akustické vlny (shock wave) se přenáší na postižené místo a urychluje tak regenerační a reparační proces hojení v poškozené tkáni.
 

Jedná se o nejmodernější a nejúčinnější přístup v léčbě bolestí pohybového aparátu všeho druhu, používaný též v estetické a interní medicíně. Terapie Rázovou vlnou je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Protože Rázové vlny jsou vlny mechanické a zvukové. Energie uvolněná při aplikaci této vysokoenergetické tlakové akustické vlny (shock wave) se přenáší na postižené místo a urychluje tak regenerační a reparační proces hojení v poškozené tkáni.
Aby se mohly Rázové vlny šířit, vyžadují k tomu pružné prostředí, jako je voda, vzduch nebo tkáň a mají prudký nárůst tlaku v řádech nanosekund - především Fokusované Rázové vlny.
Objevují se v atmosféře během světelných výbojů při bouřkách, můžeme se s nimi setkat i v letectví, když letadlo prorazí zvukovou bariéru.
Rázová vlna vzniká za předpokladu, že zdroj zvukových vln se pohybuje rychleji než vlastní zvuk. Při překročení zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta výrazná energie.
Rázové vlny jsou schopné dočasně vysílat energii z místa vzniku do vzdálených oblastí a způsobit tak například rozbití okenních tabulí. Přes jejich mnohé podobnosti s ultrazvukem mají podstatně vyšší tlak než je tomu u vln ultrazvukových.

Princip terapie Rázovou vlnou

Na internetu a hlavně v odborné literatuře najdete často označení: ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy). Znamená to jednoduše: "Léčba Rázovou vlnou".


Mechanismus účinků ESWT byI za 20 let klinické praxe velmi podrobně studován. Rázová vlna je tvořena z krátké fáze nárůstu energie charakterizované nárůstem tlaku na tkáň, a poté mnohem delší fází jejího poklesu (tzv. tensile wave). Klíčovou roli pak hrají molekuly plynu ve tkáních těla. Bublina plynu velikosti 1 mm je při šíření náběhové fáze Rázové vlny komprimována (zmáčknuta) až na 0.5 um. Při poklesu tlaku však dochází k výraznému nárůstu energie uvnitř bubliny. Ta se rozpínáním expanduje, vytváří kavitaci (dutinu) a generuje druhotnou Rázovou vlnu.

Průběh terapie

Celá terapie Rázovou vlnou trvá kolem 15 minut a skládá se ze 3 fází. Nejprve si určíme bolestivá místa na těle pohmatem. Jako druhý krok naneseme na pokožku gel a poté již můžeme přejít k samotné aplikaci Rázové vlny.

Účinky Rázové vlny

Terapeutická účinnost Rázových vln závisí na tom, zda je její energie rozdělena na velké ploše, nebo se zaměřením na místně omezenou ohniskovou zónu. Terapeutická účinnost Radiálních Rázových vln dosahuje hloubky 2 až 5 cm, ale tato energie je nejsilnější na povrchu těla. Fokusovaná Rázová vlna soustředí vysokoenergetický paprsek přímo do hluboko uložené poškozené tkáně, kam Radiální Rázová vlna svým výkonem nepronikne. Mluvíme zde o hloubkách 6 -12 cm. Distančními koncovkami můžeme ale paprsek zacílit i do tkání, které jsou blíže k povrchu. Rozsah pro práci Fokusované Rázové vlny je tedy od 1 do 12 cm. Fokusovaná Rázová vlna soustředí všechnu emitovanou energii do oblasti velikosti přibližně 2 cm3. Představte si to tak, že se jedná přibližně o stejnou velikost prostoru, který se vejde do nejmenšího článku malíčku na Vaší ruce.

Mezi nejdůležitější pozitivní účinky Rázové vlny patří zejména:

 • narušení a rozpouštění vápenaté usazeniny ve šlachách, úponech, burzách,…,
 • zvýšení metabolismu ošetřované tkáně, prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti,
 • aktivace buňky produkující kolagen a další bílkoviny (jizvy, strie, pevnost pokožky u léčby celulitidy),
 • okamžitá redukce svalového napětí,
 • snížení napětí v měkkých tkáních,
 • stimulace protizánětlivého procesu,
 • analgetický efekt (s ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost),
 • postupné zmenšení úponových bolestí,
 • zvýšená osteogenese (tvorba) kostní tkáně.

Právě díky výše uvedeným zásadním pozitivním účinkům na organismus má terapie Rázovou vlnou stále širší spektrum klinických možností využití. Jedná se o léčbu problémů počínaje močovými kameny přes ortopedické patologie dokonce až po angínu pectoris v oblasti kardiologie. Rázová vlna se však uplatňuje také k hojení ran v případě diabetických vředů, v plastické chirurgii k léčení popálenin a v neposlední řadě k regeneraci v rámci neurologie.

V našem centru fyzioterapeutické péče FYZIOklinika využíváme pro léčbu, jako jedno z mála pracovišť v Čechách, obě technologie Rázové vlny - Radiální i Fokusovanou, protože se aplikačně výhodně doplňují. Před finálním rozhodnutím, od kterého výrobce techniku pořídíme, jsme provedli klinická testování a po zjištění velmi nečekané účinnosti léčby (mírně přes 90%) jsme se rozhodli zařadit oba typy do našich fyzioterapeutických léčebných programů. Pokud se rozhodnete pro léčbu u nás, budete se moci seznámit s moderními přístroji od švýcarských specialistů STORZ MEDICAL, největšího světového výrobce lékařských Rázových vln.

Typy přístrojových generátorů Rázových vln

K léčebným účelům využíváme přístroje pracující na různých fyzikálních principech - pneumatický, elektromagnetický, elektrohydraulický a piezoelektrický. Pomocí těchto generátorů dokážeme Rázové vlny směrovat a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla přímo do místa, které způsobuje zdravotní obtíže.

Elektrohydraulické systémy vytvářejí Rázové vlny přímo u zdroje vzniku, zatímco piezoelektrické a elektromagnetické generátory vytváří Rázové vlny pouze v ohnisku, tedy až při jejich cestě médiem. Skutečnost, že Rázové vlny vyrobené různými typy generátorů mají různě veliké ohniskové zóny, hraje klíčovou roli z lékařského hlediska.

Rázové vlny generované principem piezoelektrickým mají nejmenší rozměr ohniska, nižší amplitudu tlaku a jsou schopné pracovat s vysokou opakovací frekvencí. Jsou založeny na tzv. nepřímém piezoelektrickém jevu, jež představuje deformaci určitých materiálů vlivem elektrického napětí.

Zatímco ty, které jsou vyráběny elektrohydraulickým principem, kdy je působením elektrického proudu ve vodě tlaková vlna způsobena vznikem plazmatu, mají největší soustředění. Elektrohydraulické generátory jsou přístroje, v nichž je tlakový impuls generován intenzivní elektrickou jiskrou ve vodě. K dosažení účinné přeměny elektrické energie na energii Rázové vlny je tlakový impuls generován v kapalině. Kapalina (odplyněná voda) zároveň slouží jako přenosové médium s malým útlumem a zajišťuje akustický kontakt s tělem pacienta.

Principem nejrozšířenějšího elektromagnetického generátoru je přeměna elektromagnetického tlaku magnetického pole na tlak akustický při průchodu

 elektrického impulsu cívkou. Základem je zde funkce tenké vodivé kovové membrány přiléhající k ploché cívce. Při průchodu proudového impulsu cívkou působí na membránu elektromagnetický tlak vznikajícího magnetického pole, který se pohybem membrány přenáší (v podobě rovinné Rázové vlny) do vodního sloupce nad membránou. K zaostřování vzniklé rovinné vlny je užito plastové akustické čočky.

Pro běžnou moderní lékařskou praxi jsou využívány v principu pouze dva druhy přístrojů pro generování Rázové vlny a to:

 • Radiální rázová vlna
 • a Fokusovaná rázová vlna.

Radiální Rázová vlna ve FYZIOklinice

Naše poslední verze zařízení MP200 byla uvolněna z vývoje v roce 2010. Při léčbě využíváme dále mj. nejnovější patentovaný aplikátor D20, který byl z

 vývoje uveden do prodeje v roce 2011. Tento aplikátor se liší hlavně potřebou menšího vygenerovaného tlaku pro tvorbu výsledného akustického rázu. Klient tak vnímá akustickou vlnu uvnitř těla a ne na povrchu těla, jako u většiny konkurenčních zařízení (dojde k nedokonalé přeměně mechanického rázu v akustický, a při vyšším výkonu vnímáte zbytkové bušení do kůže, což je nežádoucí a nepříjemné). Akustická vlna tak může proniknout hlouběji do tkáně, protože terapeut může aplikovat na klienta vyšší výkon.

Fokusovaná Rázová vlna ve FYZIOklinice

V našem zařízení DOULITH ® SD1 Ultra (vývoj přístroje dokončen na konci roku 2012) je naopak vysokoenergetická Rázová vlna tvořena elektromagnetickým principem. Silné pole zde nevzniká mechanicky, nýbrž pomocí velmi silného energetického pole, které se za pomoci parabolického zrcadla soustředí do jediného místa ve Vašem těle. Velkým rozdílem ovšem není pouze koncentrace energie do jednoho místa o velikosti 1 - 2 cm3. Velmi podstatný vliv pro léčbu má řádově vyšší rychlost náběhu a poklesu této energie. Proto je Fokusovaná Rázová vlna zhruba 2 - 3x účinnější než Rázová vlna Radiální.

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha