Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Fokusovaná rázová vlna

Jedná se o léčbu nejmodernější vysokoenergetickou a vysokonáběhovou unikátní Fokusovanou terapii rázovou vlnou. Fokusovaná Rázová vlna je sbíhavá, což znamená, že na rozdíl od Radiální rázové vlny, soustředí všechnu emitovanou energii do oblasti velikosti přibližně 2 cm krychlových. Veškerá její energie tak působí na jednom malém místě v hloubce těla. (Více informací o fokusované rázové vlně – účinky, použití, výhody).

Tento druh léčby je vhodný především pro bolesti kloubů po úrazech (při artrózach) nebo při chronických bolestech, pro funkční problémy spojené s funkcí páteře (recidivující bolesti v bedrech, po zlomeninách kostrče), syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno, záněty šlach, entezopatie přetížení vazů (tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno), stavy po podvrtnutí kolena, záněty Achillovy šlachy nebo šlachy dlouhé hlavy bicepsu, patní ostruhu, ostruhu na loktech, vbočený palec, urychlení hojení zlomenin, a další…

V rámci terapie můžete očekávat:

Pozn.: Po klinknutí na obrázek se dozvíte více informací. 

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Nelečte se po staru

Při léčbě pohybových (ortopedických) obtíží využíváme pouze nejkvalitnější přístroje od největšího a nejlepšího světového švýcarského výrobce přístrojů na aplikaci rázové vlny STORZ MEDICAL.

Komplexní pojetí léčby

Jako fyzioterapeuté pohlížíme na ortopedické potíže v širším kontextu. Neléčíme jen místo bolesti, ale i jeho vzdálenější příčinu.

  • Pro maximalizaci efektu léčby je součástí ZDARMA i aplikace rozbíhavé Radiální rázové vlny speciální hlavicí D-actor.
  • Součástí služby je ZDARMA i hloubková vibrační masáž patentovanou hloubkovou vibrační hlavicí V-Actor.
  • Součástí služby je ZDARMA i aplikace funkčního tapu (kinesiotape) nebo pevného tapu.

Měli byste vědět, že…

  • interval mezi jednotlivými aplikacemi závisí na délce trvání obtíží – akutní stavy (čerstvé úrazy) 1–5 dní, dlouhodobější obtíže 7–10 (14) dní,
  • délka terapie závisí na vážnosti poškození tkání a na délce trvání obtíží – pro akutní bolesti lehčího charakteru stačí obvykle 1–3 návštěvy, u chronických potíží či těžkých poškození (těžká distorze kotníku, zlomenina,…) je potřeba okolo 4–7 návštěv.
  • Jedna aplikace = jedno ošetření jednoho segmentu těla (např. ramenní kloub, loketní kloub, Achillova šlacha, bederní oblast, apod.)
  • Při jedné aplikaci se provede asi 1 000 – 2 000 rázů fokusované rázové vlny dle rozsahu poškození tkáně

Rozsah služeb zahrnutých v ceně*

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

* V případě hodinové služby, na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o pár minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 min počítejte s přibližně 50 minutami čistého času s terapeutem. V případě, že na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší. 

Ceník

Jdete k nám poprvé? Je nutné si na terapii rezervovat 60 min., aby měl fyzioterapeut dostatek času na diagnostiku a vyšetření ultrazvukem.

Fokusovaná rázová vlna 1. návštěva - bolesti končetin

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 2 200 Kč 2 200 Kč

Nákup terapií

 

Rázová vlna Fokusovaná 1x do 30min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 700 Kč 1 700 Kč
3 terapie 4 200 Kč 1 400 Kč 900 Kč

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Mgr. Tereza Dvořáková
Objednat
Objednat
Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT
Objednat
Objednat
Bc. Karolina Rathová
Objednat
Objednat
Bc. Barbora Mátlová
Objednat
Objednat
ThDr. Bc. Libuše Šťastná
Objednat
Objednat
Bc. Veronika Vosková
Objednat
Objednat
Bc. Tereza Veselková
Objednat
Objednat
Mgr. Barbora Havlíčková
Objednat
Objednat
Mgr. Alla Yukhymenko
Objednat
Objednat
Mgr. Oksana Sarabyn
Objednat
Objednat
MUDr. Oleksii Pavlenko
Objednat
Objednat
Bc. Monika Šmolcnopová
Objednat
Objednat
Martina Ulčová, DiS.
Objednat
Objednat
Bc. Tereza Pavlovská
Objednat
Objednat

 

Zdroj: LOHRER, Heinz, GERDESMEYER, Ludger. Multidisciplinary medical applications: Shock wave therapy in practice. Level10 Buchverlag Daniela Bamberg, Heilbronn, Německo. ISBN 978-3-9816095-0-9

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření. Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.