Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Fyzioterapie kostrče a pánevního dna

Potíže s kostrčí/pánevním dnem – metoda dle Ludmily Mojžíšové 

Během této služby Vám poskytneme fyzioterapeutické vyšetření kostrče a pánevního dna a následně návrh vašeho léčebného plánu pro rychlou, efektivní a citlivou léčbu Vašich obtíží. Na terapii si vyhrazujeme 60 minut abychom na Vás měli dostatek času. 

V rámci terapie můžete očekávat:

Pozn.: Po klinknutí na obrázek se dozvíte více informací. 

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Popis 

Diagnostika a individuální terapie pánevního dna s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem.  

V rámci vyšetření zhodnotí terapeut celkové držení těla, poměry v pánvi a zjistí, které svaly v těle máte zkrácené. Vyšetří volnost kyčelních kloubů, jejich pohybový rozsah a napětí svalů dolních končetin, a tak zjistí, zda nemáte zvýšené či asymetrické napětí v pánevních vazech. 

Terapeut volí složení terapie individuálně dle Vašich obtíží. Mezi metody, které se využívají, patří instruktáž cviků dle Ludmily Mojžíšové, mobilizace páteře, žeber, případně i kostrče přes konečník. 

 V případě mobilizace kostrče je nutné rezervovat dva termíny ve dvou po sobě následujících dnech. První návštěvu se mobilizuje kostrč přes konečník (per rectum), druhou návštěvu se mobilizují žebra, jelikož s kostrčí úzce souvisí a mohou se do nich řetězit blokády. 

Pokud pociťujete bolesti kostrče/pánevního dna, ale nejste si jisti, zda je mobilizace kostrče ve Vašem případě nutná, klidně se objednejte na oba termíny a v případě, že nutná nebude, Vám terapeut uloží cvičení a druhý termín zruší. 

Pokud si vůbec nevíte rady, objednejte se pouze na jednu terapii, fyzioterapeut Vás nejprve vyšetří a vhodný postup Vám vybere. 

Kdy je služba vhodná? 

  • Bolesti zad, zejména v okolí beder/kříže
  • Bolestivá menstruace
  • Funkční sterilita/snaha otěhotnět – mobilizace kostrče je nutná, objednejte 2 termíny
  • Těsně před porodem (cca 36. týden) pro uvolnění porodních cest – mobilizace kostrče je nutná, objednejte 2 termíny
  • Inkontinence

Rozsah služeb zahrnutých v ceně 

  • Vyšetření – fyzioterapeut zjistí, zda a v jaké míře jsou svaly pánevního dna zkrácené/napjaté
  • Instruktáž cviků Ludmily Mojžíšové – v některých případech stačí pravidelné cvičení zadaných cviků pro úspěšnou léčbu, tyto cviky se cvičí i po podstoupení mobilizace
  • Mobilizace kostrče per rectum – v některých případech je nutno podstoupit mobilizaci, NUTNO REZERVOVAT 2 TERMÍNY 

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

* V případě hodinové služby, na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o pár minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 min počítejte s přibližně 50 minutami čistého času s terapeutem. V případě, že na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší. 

Ceník

Fyzioterapie 60min

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 400 Kč 1 400 Kč
3 terapie 3 900 Kč 1 300 Kč 300 Kč

Nákup terapií

 

Službu je možné nyní absolvovat u těchto terapeutů

Mgr. Tereza Dvořáková
Objednat
Objednat
ThDr. Bc. Libuše Šťastná
Objednat
Objednat

 

Možno dodatečně dokoupit: 

Fokusovaná rázová vlna - kostrč/pánevní dno – v případě velkých bolestí pánevního dna lze využít aplikaci fokusované rázové vlny pro rychlejší úlevu od bolesti. Na aplikaci je potřeba se objednat k terapeutce Oksaně Volovodyuk, fyzioterapeuté tuto službu neposkytují. 

Léčba pánevního dna Rázovou vlnou

Počet terapií Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
1 terapie 1 000 Kč 1 000 Kč
3 terapie 3 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč

 

Pozn.: Výsledky léčby jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Povinnou součástí 1. návštěvy klienta je provedení komplexního kineziologického vyšetření, které umožní pochopení vzájemných souvislostí klientova problému. Toto vyšetření provádí podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.