Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Přehled metod užívaných ve fyzioterapii

Seznamte se s účinnými metodami a technikami fyzioterapie, které používáme. Na tyto metody jsme školeni a certifikováni. Přejeme si, abyste si naše postupy uměli představit ještě před svojí návštěvou. Ke každé metodě postupně doplňujeme reálné fotografie přímo z naší terapie.

Diagnostika a poradenství

Najdete např. ve službě: Individuální fyzioterapie, Fyzioterapie All-Inclusive, FOKUS All-Inclusive

Unikátní vyšetření postavení těla i plosky nohy na Podoskopu

Velmi moderní a účinná diagnostika na Posturomedu

Diagnostikujeme na terapeutickém ultrazvuku, když je třeba podívat se „pod kůži“

Poradenství o životosprávě a ergonomické poradenství pracovního prostředí

Manuální metody

Najdete např. ve službě: Individuální fyzioterapie, Fyzioterapie All-Inclusive, FOKUS All-Inclusive

Aktivační systém reflexní lokomoce známý jako Vojtova metoda (technika na neurofyziologickém podkladě)

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle P. Koláře (technika na neurofyziologickém podkladě)

Koncept a metoda podle paní Roswithy Brunkow (technika na neurofyziologickém podkladě)

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů podle MUDr. Karla Lewita

Metoda a cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Proprioceptivní nervosvalová facilitace známá jako Kabatova metoda

Mechanická diagnostika a terapie podle Robina Anthonyho McKenzieho

Manuální medicína – technika měkkých tkání – mobilizace a manipulace

Terapie skolióz dle paní Christy Schrothové

Akrální koaktivační terapie podle Špringrové (technika na neurofyziologickém podkladě)

Exteroceptivní facilitace podle Heleny Hermachové

Bobath koncept

Terapie syndromu pánevního dna a kostrče

Prvky z akupresury

Reflexní terapie plosek nohou

Alexandrova technika v těhotenství a při porodu

Metody s pomůckami

Najdete např. ve službě: Individuální fyzioterapie, Skupinové cvičení Fyzio&Core, Skupinové cvičení Fit&Core

Koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch podle Dr. Med. Aloise Brüggera (horké role, theraband...)

Aktivace hlubokého stabilizačního systému na BOSU

Senzomotorická stimulace a cvičení na velkém míči

Senzomotorická stimulace (labilní plochy, balanční úseče...)

Cvičení s Propriomedem

Terapie na Posturomedu

Cvičení na Flowinu

Klappovo lezení

Technika míčkování podle Zdeny Jebavé

Podpůrné metody fyzioterapie

Manuální lymfodrenáž pro zmírnění poúrazových bolestí a otoků končetin

Přístrojová lymfodrenáž pro zmírnění poúrazových bolestí a otoků končetin

Kinesiotaping

Masáže: FYZIOpress, sportovní, klasická,...

Pozn.: Výsledky léčby jsou individuální a závisí na jednotlivých predispozicích konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Povinnou součástí 1. návštěvy klienta je provedení komplexního kineziologického vyšetření, které umožní pochopení vzájemných souvislostí klientova problému. Toto vyšetření provádí podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.