Cviky pro stabilizaci beder a kříže

Chceme-li sportovat či cvičit a při tom optimálně zatěžovat pohybový systém, je důležité, aby naše klouby byly pokud možno v celém průběhu pohybu (jak v dynamice, tak při statické činnosti) v optimálním postavení. Toho lze docílit jen za předpokladu, že kloub je centrovaný.

To znamená, že síly působící na kloubní plochy jsou na ně rovnoměrně rozloženy. V tom případě je pak kloubní pouzdro minimálně napjato a vazy kloubů jsou uvolněny. Z biomechanického hlediska tak na kloub působí ideální statické zatížení. Vzájemné postavení jednotlivých styčných ploch kloubu (kloubní hlavice a jamka) je poté nejvíce ovlivňováno působením svalů jak v okolí daného kloubu, tak i v kontextu celého těla, protože nic v našem těle nepracuje samostatně. Toto aktivní svalové držení jednotlivých částí těla proti působení zevních sil řízené centrálním nervovým systémem můžeme poté označit za stabilizaci.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je trénink hlubokých svalů břicha a bederní páteře, stabilizátorů ramenního pletence a stehenních svalů.
Návody 2 - obrázek
Trénink středu těla po zvládnutí nitrobřišního tlaku.
Návody 3 - obrázek
Posilovací cvik v leže na zádech pro uvolnění páteře. Při bolesti zad může být cvik velmi náročný, cvičte opatrně.
Návody 4 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 5 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 6 - obrázek
Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě.
Zdroj: https://fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/bobath-cviceni-pozice-mostu

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Články o zdraví
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody